„Programové prohlášení je program vlády na čtyři roky, který je ambiciózní. Chceme, aby Česká republika byla moderní zemí, která je schopná obstát v mezinárodní konkurenci, která směřuje k tomu, že bude patřit mezi nejvyspělejší země světa,“ uvedl premiér Fiala.

Deník pro vás z dokumentu vybral některé zásadní body, které se v příštích letech dotknou života občanů. V následujících dnech potom s odborníky detailně probereme některé klíčové sliby.

Podpora zaměstnanců a podnikání

 • limit pro povinnou registraci k DPH i pro možnost podání paušální daně se zdvojnásobí na dva miliony korun ročně
 • snížení odvodů sociálního pojištění pro částečné úvazky
 • snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body
 • zrušení elektronické evidence tržeb
 • zavedení jednotného inkasního místa a propojení různých portálů státních institucí kvůli usnadnění byrokracie pro občany i firmy
Premiér Petr Fiala
Premiér Petr Fiala: Nemůžeme učitelům a dalším přidat víc. Nemáme na to

Daně a penze

 • valorizace slevy na poplatníka
 • daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí
 • možnost odečíst si z daní pečovatelské služby
 • místo účelového „zaklekávání“ se Finanční správa bude k občanům chovat jako ke klientům
 • Vláda připraví návrh důchodové reformy, který se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí, dobrovolné, základní složka se zvýší a bude reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu.
 • Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí.
 • Vznikne dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.
 • Zvýší se vdovské a vdovecké důchody.
 • Zavede možnost platit jedno procento svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům

Podpora obcí

 • rozšíří se jejich možnosti při stanovení koeficientu sazby daně z nemovitosti
 • obce (včetně sousedních) i kraje dostanou díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území
Čeká vás porod? Po celou dobu by se o vás mohla starat jen vybraná porodní asistentka.
Lepší péče za příplatek i změny u porodů. Jaké jsou plány vlády ve zdravotnictví

Veřejná správa a volby

 • do konce letošního roku se připraví plány na zrušení některých úřednických míst
 • upraví se platové tabulky, aby mohla veřejná správa zaměstnávat špičkové odborníky
 • efektivita a výkon státních služeb se bude měřit podobně jako to dělají soukromé firmy
 • zavede se korespondenční volba pro Čechy v zahraničí

Bezpečnost

 • nově se jí bude věnovat také poradce pro národní bezpečnost, který bude koordinovat činnost resortů proti hybridním hrozbám a dezinformacím
 • připraví se legislativní opatření proti dezinformacím
 • fungování médií by mělo být transparentnější, měla by uvádět svého vydavatele, majitele i významné sponzory
 • nastaví se efektivní krizové řízení a příprava na krizové situace jako pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie či kybernetické útoky
 • zavede se systematická příprava občanů na krizové situace
 • připraví se zlepšení systému integrovaného záchranného systému, uvažuje se o začlenění horské služby a dalších záchranářských organizací či státních hmotných rezerv
 • práva legálních držitelů zbraní budou zachována

Digitalizace

 • mezi úřady by měla obíhat data, nikoli občan
 • pokud svá data lidé státu už poskytnou, nesmí je po nich vyžadovat znovu
 • lidé s sebou nebudou muset nosit průkazy a dokumenty, pokud údaje půjde ověřit jinak
 • systém bude lidi předem informovat o končící platnosti jejich průkazů, osvědčení a dalších dokumentů
 • on-line služby budou uživatelsky přivětivé a budou mít obdobné a intuitivní ovládání
 • kdo nebude chtít komunikovat přes internet, bude moci využít rozšířených funkcí Czech Pointu, jeho telefonické informační linky i asistenta
Premiér Petr Fiala se připravuje 29. prosince 2021 v Praze na natáčení novoročního projevu, který byl odvysílán 1. ledna 2022.
Platy ústavních činitelů by měly zůstat stejné jako loni, schválila vláda

Bydlení

 • nový zákon o podpoře bydlení pomůže obcím řešit bytovou situaci
 • nové půjčky od evropských institucí i státu a garance za úvěry pomohou k výstavbě nových nájemních bytů
 • rychlejší stavění umožní úprava nového stavebního zákona, řízení se povede prostřednictvím Portálu stavebníka. Začne také fungovat specializovaný stavební úřad pro strategické a liniové stavby
 • sníží se DPH u výstavby či rekonstrukcí domů a bytů
 • vzniknou jasná pravidla pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje či bytu od podnikání 

Doprava

 • dosavadní slevy na jízdném vláda „zreviduje“ do konce letošního června
 • prioritami jsou dostavba Pražského okruhu a dálnic, ty by se do roku 2025 měly prodloužit o 200 kilometrů
 • Do konce roku 2025 silničáři zprovozní obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončí se dálnici D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozní tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42. Finišovat bude stavba příhraniční části D11. Pokročí také příprava prodloužení dálnice D52,  dálnice D43 a středočeské části dálnice D3.
 • vláda chce také zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí a pokročit s přípravou vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan a Brna a z Brna do Ostravy a Vídně
 • zastaví se práce na projektu Dunaj – Odra – Labe
 • docílí se bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru
Zemní plyn - Ilustrační foto
Boj s energetickou chudobou: Vláda kvůli ceně energií zvýší dávky na bydlení

 Zemědělství

 • vláda bude více podporovat malé, rodinné a ekologické farmy, omezí se dotace pro velké agrární kolosy
 • skončí s podporou biopaliv 1. generace a bioplynových stanic zpracovávajících technické plodiny (např. řepku). Preferuje naopak bioplyn z odpadu
 • novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu převede zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo na ní hospodaří
 • ročně se vyčlení nejméně tři miliardy korun na zpomalení eroze a zadržení vody v krajině
 • zemědělci budou motivováni, aby suroviny sami zpracovali a dodávali na místní trh
 • stát podpoří návrat vodárenské infrastruktury do vlastnictví samosprávami