Po ukončení základní školy se rozhodla po vzoru své starší sestry hru na lesní roh vystudovat na konzervatoři. Byla přijata na státní konzervatoř v Praze do třídy báječného a skvělého profesora Rudolfa Beránka, prvního hornisty České filharmonie. Po studiu hrála v Karlovarském symfonickém orchestru a od roku 1988 se věnovala pedagogické činnosti. Nejprve v rodném městě Kolíně, v Praze, v Jičíně a nakonec se vrátila do rodného města svých rodičů, kde od roku 2001 s rodinou bydlí a vyučuje na Základní umělecké škole R. A. Dvorského hru na žesťové a klávesové nástroje. Od 1. srpna 2018 je na této škole ředitelkou.

Vladimíra Matušková říká: „Celý život se snažím dávat lidi tak nějak dohromady, a to se odráží nejen v mé práci. Snažím se i žáky vést ke spolupráci, a tím je právě souhra v souborech. I z toho důvodu podporuji ve škole výuku souborů různých žánrů i stylů. Já sama jsem ve škole založila a vedla několik souborů – žesťový soubor PlechBand, soubor loveckých nástrojů Trubači a největší soubor školy Crazy Band, který v tomto školním roce oslavil již 10 let svého působení. Ve funkci ředitelky jsem druhým rokem, ale za tu krátkou dobu se mi podařilo uskutečnit s kolegy a žáky mnoho skvělých akcí. Zmíním třeba koncert učitelů a výstavu učitelů výtvarného oboru školy u příležitosti 70 let vzniku naší školy, vernisáž k tomuto výročí, setkání bývalých žáků a zaměstnanců, setkání k výročí 10 let Crazy Bandu. Učitelé si připravili v loňském roce akce pro žáky mateřských a základních škol, ve kterých budeme pokračovat i v tomto roce, na závěr zmíním ještě vánoční koncert v Hankově domě, kde vystoupily soubory školy. Všechny tyto akce se uskutečnily před zcela zaplněnými sály a byly velmi úspěšné.“

Před třemi roky přišla s myšlenkou uspořádat akci rozsvícení vánočního stromu v okrajové části Dvora Králové nad Labem v Lipnici, u této příležitosti se sejít a společně prožít příchod nejkrásnějších svátků v roce v místě, kde bydlí. První rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo za hudebního doprovodu žáků základní umělecké školy. „Akce se vydařila, sešlo se nás opravdu hodně, a tak jsem další rok dostala nápad zapojit do této akce pokud možno co nejvíce „lipničáků“. S kolegyní Nikolou Šimkovou jsme vhodily do každé poštovní schránky v Lipnici pozvánku na společné zpívání u vánočního stromu. Tak vznikl lipnický pěvecký sbor Lipnické Ženy s názvem „Li-Že“. Od té doby se nám pěvecký sbor obměnil a dnes nás je celkem třicet. Zpívají s námi nejen lipničáci, ale i lidé z okolí a také muži. Proto jsme opustili název Li-Že a jsme pěvecký sbor s názvem Lipnice,“ říká Vladimíra Matušková, která jedním dechem dodává: „Asi to, co se snažím dělat, dává smysl, a to je pro mne největší radost."

Richard Švanda