Nebeský žebřík podle tvůrkyně odkazuje na biblický příběh popsaný ve Starém zákoně, kdy se Jákobovi ve snu zjevil žebřík, po kterém vystupovali a sestupovali andělé. „Jednotlivé příčky žebříku symbolizují ctnosti. V křesťanské víře bývá cesta člověka k Bohu často zobrazována jako žebřík či schody vedoucí do ráje,“ doplnil farář Toni Faber.

Covidová nemocnice v Brazílii
Amazonská mutace covidu může ohrozit celý svět. Vedeme válku, zaznívá z Brazílie

Podle autorky instalace má nebeský žebřík symbolizovat především naději. Žebřík a jeho jednotlivé příčky tak připodobňuje k životním etapám, které nás učí, že není důležitý způsob života, ale jeho úroveň. Celkem třiatřicet příček tak odkazuje na třiatřicet ctností, které Thannerová vybrala i pro představení, které bylo součástí slavnostní iluminace.

Povinná karenténa 

Nebeský žebřík bude ve Vídni k vidění až do 31. května. Otázkou je, kdy se českým turistům znovu otevřou hranice se sousední zemí. Opatření proti covid-19 jim výlet prakticky neumožňují. Po vstupu do Rakouska je nutné nastoupit do karantény, předtím mají lidé povinnost se registrovat. Testování a karanténa je nezbytná i po zpáteční cestě do České republiky.

Indie plánuje do konce roku naočkovat 300 milionů lidí.
Indii drtí dvojitá mutace koronaviru. Země zakázala vývoz vakcín

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace stále platí doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.