V Náchodě ale nastaly komplikace. Rozhodnutí se vztahuje pouze na nemocnice a lékárny, které zřizuje kraj. Ostatních zdravotnických zařízení se plánovaná změna netýká. V Náchodě jsou jediné dvě krajské lékárny – v nemocnici a na poliklinice. Ale i tady budou muset zatím lidé platit poplatky z vlastní kapsy. Stále totiž ještě nebyla podepsána smlouva mezi lékárnami a krajem, protože členové představenstva jsou na dovolené. „Nabídka proplácení poplatků krajem by se zde měla rozběhnout zhruba v polovině února,“ předpokládá Josef Dag Veselý, šéf nemocniční lékárny.

Kraj zaplatí poplatky za pacienty jen v několika nemocnicích – v Oblastní nemocnici Náchod, Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem. Ostatní nemocnice jsou buď státní, nebo soukromé.

„Lidé budou v případě zájmu o proplacení poplatku krajem muset uzavřít smlouvy, podle kterých přijmou úhradu poplatku jako dar od kraje. Tuto smlouvu bude možné uzavřít přímo v ordinaci či lékárně písemnou nebo ústní formou. Uzavření ústní dohody vyznačí lékař v dokumentaci pacienta či lékárník na receptu. V případě zájmu o písemné vyhotovení smlouvy bude mít zdravotnický personál připravený návrhy smluv na přijetí daru od Královéhradeckého kraje,“ ujasňuje Jiří Hošna z odboru kanceláře hejtmana. Hrazení poplatků se uskuteční formou sponzoringu nemocnic a dotování zdravotní péče v kraji.

Opozice rozhodnutí ČSSD ostře kritizuje. Peníze z těžce naspořených rezerv budou podle ODS zbytečně rozházeny místo toho, aby mohly být využity například na nákup nemocničních přístrojů, které by zachránily další lidské životy. Ročně se jedná o částku 50 milionů korun.

„Změna v poplatcích pro nás znamená přínos v tom smyslu, že nám odpadne vymáhání peněz od lidí, kteří odmítli zaplatit. Zároveň se ale budeme muset smířit s tím, že se značně zkomplikuje administrativa. Důležité ale je, abychom získaly finance z poplatků, se kterými v rozpočtu nemocnice počítáme. Zda tyto peníze půjdou z peněz kraje nebo od pacientů je pro nás vedlejší,“ říká Miroslav Švábl, ředitel Oblastní nemocnice Náchod.

Názory občanů na kejkle s poplatky se ale různí. „Mělo to zůstat tak, jak to bylo nyní. Poplatky nikoho nezabijí a když se bude pořád něco měnit, lidi budou naštvaní,“ domnívá se Jitka Slezáková z Náchoda. Důchodce Karel Syrový z Náchoda by konec hrazení poplatků ve zdravotnictví uvítal. „Výše mého důchodu není to, čím bych se mohl chlubit. Jsem pět roků v důchodu a zdravotní neduhy a z toho vyplývající návštěvy u lékařů se začínají množit. Každá koruna je dobrá,“ uvedl senior.