„Mnoho tradičních horských luk zůstalo po poválečném odsunu místních obyvatel opuštěných. Ustalo tradiční hospodaření, které od 16. století dávalo loukám podobu a díky kterému byly květnaté a plné života. Od té doby se na nich pomalu začal rozpínat les a mnoho enkláv tak částečně nebo zcela zaniklo," připomněl Radek Drahný ze Správy KRNAP.

V nápravě i ulehčení místním hospodářům při započetí náročné péče pomáhá projekt Life Corcontica, z něhož čtyři placení pracovníci už vyrazili do terénu. „Letos kácením náletových dřevin vrátí louku louce na přibližně 10 hektarech. Drobné výřezy probíhají na většině enkláv, rozsáhlejší pak na Husích Boudách, Klášterce, v Latově údolí, na enklávě Moravské boudy a Pod Šeřínem. Pařezy, které po kácení zůstávají, jsou na vybraných místech frézované tak, aby nepředstavovaly překážku pro sekací stroje," přiblížil práce Radek Drahný.

Dalším zásahem, který umožňuje snazší průjezd techniky a omezuje při pastvě rozdupaná místa, je obnova povrchových vodních stružek. Původní obyvatelé je pročišťovali pravidelně, teď jsou často zanesené a jejich okolí podmáčené. Letos je v plánu obnovit asi 1100 metrů, převážně na enklávách Klášterka, Latovo Údolí, Moravské boudy, v Sedmidolí a na Žacléřských Boudách.