„Mezinárodní skupiny vědců včetně několika Čechů zamíří do Gabunu, Ugandy a Keni, odkud se budou snažit za nesmírně obtížných podmínek získat vzácná vědecká data. Svým způsobem ale u toho bude i naše úpická hvězdárna. Kdo má zájem, může od 10 do 12 hodin přijít a pozorovat tvář Slunce právě v čase úkazu v Africe," zve vědecký pracovník Petr Horálek.

A co vlastně znamená hybridní zatmění? „Měsíc se v době úkazu bude nacházet v takové vzdálenosti od Země, že se bude úhlově jevit prakticky stejně veliký jako Slunce. V úzkém pásu na Zemi začne zatmění v Atlantském oceánu jako prstencové. Jak se ovšem stín posune směrem k rovníku, bude se vlivem zakulacení Země vzdálenost mezi zemským povrchem a Měsícem zmenšovat a zatmění začne být záhy pozorovatelné jako úplné," vysvětlil Petr Horálek.

Maximální délky dosáhne zatmění na moři pod Liberií a potrvá 1 minutu 40 sekund. V místě, odkud bude pozorovat většina expedic včetně české, se délka zatmění stáhne na pouhých 20 15 sekund. Navíc cesta do těchto končin s sebou nese četná úskalí. „Hrozí problémy s malárií, prudké změny vlhkosti mohou vážně poškodit techniku a hlavně, díky poloze u rovníku je pozorování snadno ohroženo lokální oblačností," vypočítává komplikace Petr Horálek.

Další úplné zatmění Slunce ale nastane až 20. března 2015. Půjde o zatmění, které uvidíme i z České republiky, a to jako částečné o velikosti okolo 73 procent zakrytí slunečního disku.