„Při večerní procházce okolo městského sálu naši skupinku tří mužů a dvou žen napadl roj útočných tmavých vos. Byla to klasická cikánská férovka,“ napsal jeden z napadených vedení města. Jméno prý ze strachu z odvety neuvedl. „Atmosféru strachu bychom měli řešit a vážně se jí zabývat,“ vyzval. Dopis se později dostal také mezi veřejnost. V Úpici vzbudil vlnu emocí.

Soukromníci, kteří si nově budou chtít pronajmout městský sál nad obchodním domem na bývalém autobusovém nádraží, tak nyní místo 10 tisíc zaplatí 15 tisíc korun. Na dalších 13 tisíc korun nově vyjde zajištění občerstvení přes službu Sportovního a turistického centra Jestřebích hor.

Lidé se v Úpici podle anonymního autora dopisu bojí násilnické incidenty hlásit. Vedení města se i přesto, že se pisatel nepodepsal, situací zabývalo.

„Rád bych viděl ze strany vedení města skutečné činy, které pokračující rizikovou situaci potlačí. Kamerový systém byl prvním dobrým krokem. Uvítal bych další a viditelnější,“ vyzval pisatel dopisu. „Měl jsem se za tolerantního obyvatele. Město mě však převychovává. Atmosféra není dobrá. Po jiné nepříjemné zkušenosti přátel se třeba své potomky snažím osobně doprovázet do školy, na kroužky, k babičce. A to i v době denního světla. Není jen moje zkušenost,“ doplnil veřejnosti utajený pisatel.

ZDRAŽENÍ V MINULOSTI NEPOMOHLO

Opětovné zvýšení pronájmu sálu je prvním z kroků, které město podniklo. Sáhlo k němu i přesto, že v minulosti podobné zdražení kýžený efekt nepřineslo.

„Nájem jsme už navyšovali. A stejně tak doufali, že soukromé osoby podobného rázu odradí. Ale nemůžeme mezi lidmi vybírat,“ řekl na veřejném zasedání zastupitelstva města Jaroslav Jörka, vedoucí Sportovního a turistického centra Jestřebích hor, které městský sál pronajímá. „Že se lidé perou venku, to bohužel neovlivníme,“ doplnil.

MĚSTO ROZŠÍŘÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Dalším z kroků města k posílení bezpečnosti obyvatelstva bude rozšíření kamerového systému. Ten se Úpici osvědčil. Aktuálně policie dozoruje nad pěti místy, které je možné sledovat prostřednictvím kamer. Další přibudou.

Problémy s nepřizpůsobivými obyvateli v Úpici gradovaly v roce 2013. Od té doby podle policejních statistik počet trestných činů pravidelně klesá.

Úpice v minulosti uvažovala také o zřízení vlastní městské policie. Nakonec však od nápadu radnice ustoupila a pronajímá si strážníky z Trutnova.

Vyjádření Policie ČR: Spolupráce s občany Úpice

Policisté Obvodního oddělení Úpice přijmou od občanů, kteří mají pocit, že se stali obětí nebo svědkem protiprávního jednání, ročně v průměru zhruba 360 oznámení. Tento trend je víceméně neměnný již čtvrtý rok.

Na policejní služebně i v ulicích města přijímají jakékoliv podněty, kterými se samozřejmě velmi intenzivně zabývají. Jejich primárním zájmem je, aby byl případný přestupce nebo pachatel trestného činu dopaden a potrestán. Tento aktivní přístup společně s přijatými opatřeními, které spočívají zejména v personálním posílení policistů, vede prokazatelně k pokračujícímu trendu poklesu počtu spáchaných trestných činů a zároveň ke zvyšování objasněnosti. Informace od občanů vedoucí k dopadení pachatelů, vedou i ke zvyšování počtu objasněných přestupků. Pro policisty jsou tedy velmi cenné a napomáhají ke zvyšování pocitu bezpečí v úpickém regionu. Je ale zcela zřejmé, že pokud se o protiprávním jednání nedozvědí, nemohou pachatele k potrestání dovést.

Tvrzení, které se v uplynulých dnech objevilo v médiích, a to že úpičtí občané policii protiprávní jednání neoznamují, se tedy, dle názoru policistů nezakládá na pravdě.

Od roku 2014 doposud přijali policisté celkem 1260 podnětů k prošetření a případnému zahájení vyšetřování, což na město s necelými šesti tisíci obyvateli není rozhodně zanedbatelné číslo.

Z policejních statistik vyplývá, že v průměru přijmou úpičtí policisté tedy jedno oznámení denně. Další poznatky samozřejmě šetří na základě jiným způsobem získaných informací.

Touto cestou bychom chtěli za takto projevenou důvěru poděkovat a zároveň vyzvat všechny občany města Úpice, aby se na nás i nadále v případě jakéhokoliv podezření na spáchání protiprávního jednání neváhali obrátit.