Cílem akce, kterou pořádá občanské sdružení Chobotnička ve spolupráci se Správou KRNAP, je přispět k začlenění různě handicapovaných spoluobčanů mezi zdravé. „Děti budou cestou potkávat různé pohádkové bytosti a plnit rozmanité úkoly. Během dne budou zapojeny do tvůrčích činností a různých soutěží v areálu zámeckého parku,“ upřesnila Kateřina Dresslerová z tábora pořadatelů. První start je na programu od 10 do 11.30, odpolední od 13.30 do 15 hodin. Zájemci si také budou moci prohlédnout místní záchrannou stanici divokých zvířat nebo se vydat na exkurzi do Dolu Bílého Labe.