Ani horolezecká stěna, ani prostor na promítání filmů, o nichž se diskutovalo. Nic takového. Jakým způsobem vyřešit situaci zničeného kostela v Rudníku Bolkově, pomohli obci studenti Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, pod vedením profesora, akademického architekta Jiřího Suchomela, zakladatele fakulty. V pátek představili občanům šest variant s pečlivě sestavenými modely. Předvedli originální nápady. Mezi nejodvážnější patřilo propojit zdi kostela ocelovým křížem, po kterém by se chodilo, nebo proměnit objekt v nasvícenou kostku se skleněnou střechou, skleněnými trámy a leštěným betonem, působícím jako zrcadlo, u vstupu se zavěšenou zvonkohrou.

MÍSTO S VÝRAZNÝM PŘESAHEM

Studenti tvořili návrhy v rámci semestrální práce. Občané Rudníku dali nejvíce hlasů konzervativnějšímu projektu Daniela Hakulína. „Evangelický kostel v Bolkově je jedinečným místem s výrazným lokálním přesahem. Návrh spočívá v obnovení cesty ke kostelu, která vypráví historický příběh místa, popsaný na pilířích a ocelových skobách, umístěných v krajině. Na nich jsou uvedené jednotlivé fáze od založení kostela až po současnost. Písmo je vypálené laserem. V kostele je nová podlaha z povětrnostně odolné, cortenové ocele, lavice, stůl pro kázání, oltář a schodiště do věže na vyhlídku. Jde o funkční prostor pro svatby a jiné události,“ popsal vítězný návrh jeho autor, student 6. ročníku Daniel Hakulín z Liberce. Jako jeden z mála se rozhodl nepřidávat na ruiny kostela střechu. „Byla by škoda redukovat kvalitu otevřeného prostoru kompromisním řešením,“ vysvětlil.

„S touto studií budeme nyní pracovat. Vyčíslíme náklady a zastupitelstvo rozhodne, jestli dojde k případné realizaci přesně podle vítězného návrhu nebo s dílčími úpravami,“ nastínil další postup starosta Rudníku Aleš Maloch.

SKLENĚNÁ KOSTKA SE ZRCADLEM

Naproti tomu Martin Brhlík z Prešova přišel s konceptem zakrýt plochu kostela skleněnou střechou. Jeho působivá, originální studie s nasvíceným, do dálky efektně zářícím objektem a zvonícími trubkami při vstupu, zaujala řadu občanů Rudníku. Jeho návrh skončil těsně druhý. „Střecha je kompletně skleněná, objekt propojují skleněné trámy. Podlaha je z leštěného betonu, umožňuje zrcadlení kostela, což lze vnímat jako pohled nebe-zem. Je to hra se světlem a odlesky,“ přiblížil svoji architektonickou představu. „Dříve jsem řešil obrovské návrhy urbanismu, například podhradí v Bratislavě nebo rekonstrukci Veletržního paláce. Chtěl jsem udělat něco menšího, sakrálního. Místo, které na člověka silně působí. Proto jsem si vybral evangelický kostel v Bolkově,“ odpověděl, proč zvolil pro semestrální práci ruinu v Krkonoších.

ORIGINÁLNÍ POHLED STUDENTŮ

„Máme podobných spoluprací s městy a obcemi celou řadu. Tahle byla speciální charakterem úkolu. Zajímavá byla spontánní reakce studentů. V jiných případech bývá jejich zapojení menší. Evidentně je téma zdevastovaného kostela zajímalo,“ uvedl Jiří Suchomel, profesor a akademický architekt Technické univerzity v Liberci. „Na první pohled to může vypadat jako jednoduchý úkol, ale snadný není. Je to k hlubokému zamyšlení. O něj se všichni studenti upřímně snažili. Způsoby řešení byly různé. K odlišným přístupům jsme také studenty nabádali. Právě tato různorodost je pro obec zajímavá,“ dodal.

Do obnovy prostředí evangelické památky se pustila před lety skupina lidí ze Spolku přátel Bolkova.
Starosta Rudníku Aleš Maloch označil spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci za velice přínosnou. „Jsme velmi rádi, že se studenti architektury této možnosti chopili a přinesli svoje originální pohledy. Tajně doufám, že to nebyla poslední spolupráce. Zanedbaných památek máme totiž v Rudníku více,“ řekl. Jako příklad uvedl bývalé lázně Fořt.