„Je kravina a devastace přírody dělat něco takového na krásném místě s nádhernými loukami a likvidovat zemědělskou půdu. Nemůžu to pochopit, celé noci kvůli tomu nespím. A bylo by to proti poslednímu přání Václava Havla, který chtěl, aby Hrádeček zůstal takový, jaký je a nic se tam nestavělo,“ řekl Havlův dlouholetý soused a přítel Vladimír Pechan z Vlčic. Znali se od roku 1967. „Nevěřím tomu, že by Dagmar Havlová zavrhla jeho vroucí přání,“ poznamenal.

Vladimír Pechan, dlouholetý soused Václava Havla.Zdroj: Deník/Jan Braun

Vladimír Pechan.

Výrazně kritičtí jsou i další lidé. „Hrádeček má svůj specifický génius loci. Jsem přesvědčen, že by to Václav Havel nedovolil v žádném případě. Je to oáza klidu a místo, kde se zastavil čas. Doufám, že to úřady v Trutnově nepovolí,“ vyslovili se například.

Dagmar Havlová tvrdí, že kauza apartmánů Hrádeček je uměle vytvořená.

„Vznikla údajným udáním chronického stěžovatele, který měl zálusk na pozemky Václava Havla již dlouhodobě. Tyto naše pozemky by rád využil k dalším komerčním odstřelům daňků, jež léta provozuje na svých okolních oplocených pozemcích,“ vyjádřila se Dagmar Havlová na svém facebookovém profilu.

„Otázka je, komu tato ,,kauza“ v době úmrtí našich významných osobností Vlasty Chramostové a Karla Gotta poslouží pro sledování jiných zájmů? Všechno zlé je ovšem pro něco dobré. Děkuji mediím za reklamu, tolik nabídek ke koupi pozemků jsem nikdy neměla. Možná by bylo dobré o tom začít přemýšlet, co myslíte?,“ uvedla Dagmar Havlová.

Pravdou je, že Dagmar Havlová požádala o změnu územního plánu městyse Mladé Buky, do kterého jsou zahrnuty pozemky na Hrádečku. „Paní Havlová požádala o změnu funkčního využití pozemku, kterým disponuje. Skica této studie je veřejně dostupná na webu města Trutnova v územně plánovací dokumentaci. Její návrh na změnu územního plánu kvůli stavbě penzionu a apartmánů byl vyhodnocený jako záměr s možným negativním vlivem na životní prostředí v dotčené lokalitě,“ vysvětlil situaci Marek Hlíza, vedoucí oddělení územního plánování Městského úřadu v Trutnově, které má případ na starosti.

Vymezená plocha, která je ve vlastnictví Dagmar Havlové, umožňuje umístění mobiliáře, cyklistických prvků, sadových úprav, veřejné zeleně, technické a dopravní infrastruktury. „Stavbu penzionu a apartmánů neumožňuje,“ zdůraznil Hlíza. „Právě nyní probíhá vyhodnocení stanovisek od orgánů, například ministerstva životního prostředí, Správy KRNAP, odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov, krajského úřadu. Tyto orgány se vyjadřovaly k celému obsahu návrhu Územního plánu Mladé Buky, jehož obsahem je i způsob budoucího využití pozemku paní Havlové. Poté bude věc podstoupena k veřejnému projednávání,“ upřesnil vedoucí oddělení územního plánování Městského úřadu v Trutnově.

Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková nepovažuje nápad proměnit osadu Hrádeček v turistický komplex za vhodný nápad. „Konkrétní projekt paní Havlové v nějaké reálné uskutečnitelné verzi nebyl městysu předložen. Osobně nemám problém podpořit jakékoliv místo, které bude sloužit k uctění památky Václava Havla a zároveň zreguluje třeba parkování pro pár aut a pohyb návštěvníků v dané lokalitě, protože zatáčka u Hrádečku je třeba v době výročí narození nebo úmrtí pana prezidenta dosti nepřehledná,“ připomněla Lucie Potůčková.

„Nicméně byla bych velice obezřetná v případě, že by zde byl plánován nějaký rozsáhlejší turistický komplex, který by mohl toto cenné místo nenávratně narušit a změnit. V této oblasti neexistuje prakticky žádná infrastruktura jako kanalizace a voda, takže ani nemám tušení, jak by šla celá věc realizovat,“ upozornila starostka Mladých Buků.

„Ačkoliv respektuji přání a záměry vlastníků nemovitostí rozvíjet svůj majetek a využívat jej, prioritou obce v odlehlejších lokalitách, jako je například Hrádeček, Hertvíkovice, Antonínovo údolí a Sklenářovice, by mělo být zachovat venkovský ráz a tato vzácná místa uchránit pro další generace. Totéž platí o zachování městského bydlení v katastru Mladé Buky a Kalná Voda a podpoře bydlení, nikoliv rozvoji další průmyslové činnosti,“ uvedla Lucie Potůčková.