Okolí Královce, kde se má dálnice budovat nejdřív, už mají archeologové prozkoumané. Podle dosavadních nálezů archeologický výzkum stavbu dálnice nezkomplikuje. Na výzkumu pracují desítky lidí, práce probíhají paralelně na několika úsecích najednou. Nejvíce nálezů objevili archeologové ve Starém Rokytníku.

Stavba D11 z Trutnova na hranice s Polskem získala stavební povolení.
Dálnice D11 z Trutnova do Královce má od ministerstva dopravy stavební povolení

„Většina území mezi Královcem a Zlatou Olešnicí už byla prozkoumána. Výzkum v současné době probíhá v Debrném kolem Mrtvého jezera a jižně od něj. Oblast od Poříčí až po začátek Starého Rokytníku je převážně prozkoumána a oblast mezi Starým a Novým Rokytníkem je stále předmětem průzkumu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že převážná část prací na terénní části výzkumu bude hotová do konce roku 2023,“ popsal aktuální stav archeolog Ján Marko z Katedry archeologie Univerzity Hradec Králové.

Podle něj je výzkum v pokročilé fázi. Doba na provedení záchranného archeologického výzkumu je přesně jeden rok a celá akce začala v druhé polovině března letošního roku. Průzkum za 363,8 milionu korun bez DPH provádí sdružení Eurovia CS, Univerzita Hradec Králové, společnost Archaia a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

„Výzkum zatím přinesl zajímavé pohledy na středověkou zemědělskou činnost a proměny krajiny spojené například s kácením lesů nebo budováním teras. Díky přírodovědným analýzám, které jsou v současné době nedílnou součástí archeologického výzkumu, budeme moci některé fáze této změny datovat a poznat podrobněji,“ uvedl archeolog Marko.

Na trase budoucí dálnice D11 u Trutnova ve Starém Rokytníku je rozhrnutá půda kvůli archeologickému výzkumu.
Prodloužení tendru na dálnici D11 neznamená zpoždění stavby, tvrdí ředitel ŘSD

Přesný počet nálezů je podle něj v průběhu archeologického výzkumu obtížné odhadnout, nálezy zahrnují malé fragmenty keramiky nebo různé kovové předměty. „Na první pohled se zdá, že nálezů je mnoho, ale drtivá většina je z povrchového průzkumu, jsou nalezené v ornici s malým archeologickým kontextem. Vzhledem k velikosti oblasti a malému počtu archeologických objektů je však počet nálezů nízký. Zatím největší koncentrace archeologických nálezů je z odpadní jámy ve Starém Rokytníku, kde byla kromě starých hrnců nalezena i vojenská rakouská čutora na vodu z počátku minulého století nebo německá vojenská přilba se znakem SS,“ upřesnil Marko.

Prostřelená hruď

Nejčastějšími nálezy byly projektily z prusko-rakouské války v roce 1866, které přinesl detektorový průzkum. „Zajímavý byl nález vojenského hrobu z roku 1866 ve Starém Rokytníku. Přestože hrob nebyl v nejlepším stavu a byl poškozen orbou, byl to pravděpodobně rakouský voják, který byl zastřelen pruskou armádou, jak naznačuje pruský projektil v oblasti jeho hrudi,“ upozornil na dosud nejvýraznější nález archeolog z Univerzity Hradec Králové.

Archeologický výzkum probíhá na několika místech současně. Jakmile je hotový, vrací se stav půdy, vybagrované kvůli výzkumu, do původní podoby. „Na některých úsecích je to už vidět, například za Novým Rokytníkem u vjezdu do Trutnova,“ dodal Ján Marko.

Stavba polské rychlostní silnice S3 v úseku Kamienna Góra - Lubawka v červenci 2023.
Královec 4, Praha 173. Poláci ladí na svojí dálnici detaily, mají i značky

Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit stavbu dálnice D11 v úseku mezi Trutnovem a hranicí s Polskem v letošním roce. Více napoví výsledek tendru na zhotovitele za předpokládanou cenu 13 miliard korun.

Nejprve se bude stavět tříkilometrový úsek od státní hranice směrem na Královec a Bernartice. „Po vypršení lhůty pro podání nabídek bude hodnotící komise prověřovat reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Poláci mají dálniční úsek u hranic připravený, na české straně v Královci začaly zemní práce pro archeologický výzkum.
VIDEO: První kopnutí na D11 u Trutnova. Na budoucí trasu dálnice najely bagry

- bitva u Trutnova se uskutečnila 27. června 1866

- střetly se rakouská a pruská armáda

- proti sobě bojovalo téměř 60 tisíc pěšáků, přes 4 tisíce jezdců a 25 dělostřeleckých baterií

- na rakouské straně bylo za jediný den 4800 mrtvých, zraněných či zajatých, na pruské 1350