Vítězný návrh zaujal odbornou porotu v konkurenci dalších deseti projektů a získá odměnu 900 tisíc Kč. Figurují v něm víceúčelový sál pro kulturu a vzdělávání, zábavně naučné centrum, dětský zábavní park a loutkové divadlo.

Do tří měsíců město uspořádá v prostorách Mayerovy továrny veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů, kde bude mít veřejnost možnost prohlédnout si všechny návrhy. Termín výstavy radnice upřesní.

"S autory vítězného návrhu budeme jednat o podmínkách smlouvy na zpracování projektové dokumentace ve stupních jak pro povolení stavby, tak pro výběr zhotovitele a realizace stavebních prací a také o ceně o termínech. Ve lhůtě dvou až čtyř let by měla být zahájena stavba," řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. Předběžná cenová nabídka vítězného uchazeče na navazující projekční práce a výkon autorského dozoru se pohybují ve výši 19 milionů Kč bez DPH.

"Jedná se o historicky první architektonickou soutěž, kterou město uspořádalo. Když jsem měl možnost v pozici porotce vidět kvalitu všech návrhů, tak se skutečně jednalo o mimořádný počin, který bychom v budoucnu chtěli opakovat ve spojitosti například s autobusovým nádražím," uvedl Jan Jarolím.

Městská tržnice v někdejší Mayerově továrně.Městská tržnice v někdejší Mayerově továrně.Zdroj: Geislerova sbírka, archiv Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

U vítězného návrhu porota, složená ze zástupců města a renomovaných architektů, ocenila zejména promyšlený koncept urbanistického řešení včetně návazností na přilehlá veřejná prostranství a jednoduché a přehledné uspořádání celého areálu kolem centrálního dvora. Návrh obsahuje víceúčelový sál pro kulturu a vzdělávání s kapacitou 500 sedících diváků při umístění pódia v sále a s kapacitou 700 diváků s podiem v prostoru backstage a možností jeho variabilního uspořádání.

Areál bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem.
Dvůr Králové uzavřel soutěž, chce probudit Mayerovu továrnu za stovky milionů

Obsahuje prostor pro zábavně naučné centrum o ploše 730 metrů čtverečních a dětský zábavní park na ploše 730 metrů čtverečních. Loutkové divadlo má navrženou kapacitu 80 sedících diváků. Počet parkovacích míst navržených do podzemí je 88 a v parteru 20 parkovacích míst. Návrh zachovává třípodlažní železobetonovou halu bývalé textilní továrny a k ní přiléhající dvoupodlažní vstupní objekt. Zachovává také stávající vjezd a výjezd do areálu z náměstí Republiky a Tylovy ulice a vytváří tak jejich pěší propojení a tím i zachovává dopravní obslužnost sousedících objektů, které nejsou ve vlastnictví města.

Na druhém místě skončil návrh studia Drawcon Brno, které získá odměnu 800 tisíc Kč, na třetí příčce návrh studia MS architekti Praha, které obdrží odměnu 400 tisíc Kč. Porota se navíc rozhodla udělit Studiu Libre Praha odměnu 100 tisíc Kč za některé pozoruhodné dílčí podněty a řešení, které přinesl jeho soutěžní návrh.

V areálu bývalé textilky Tiba Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem probíhá demolice. Developer tam postaví velké obchodní centrum.
Demolice areálu Tiby uvolní místo nákupnímu centru, nejvyšší český komín zůstane

"Rozhodování nebylo lehké, podrobným studiem jednotlivých návrhů a diskuzí nad nimi jsme strávili skutečně celý den," konstatoval starosta Dvora Králové. Porota posuzovala celkovou architektonickou kvalitu řešení, kvalitu funkčně-provozního řešení a kvalitu celkového řešení s přihlédnutím k předpokládaným investičním a provozním nákladům při naplnění požadavků zadání.

"Návrhy měly architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města, otevřít ho veřejnosti a prověřit využití areálu se zahrnutím víceúčelového sálu pro kulturní a vzdělávací aktivity, zábavně naučného centra, depozitáře, dětského zábavního parku a loutkového divadla. Zároveň měl návrh umožnit pěší propojení mezi náměstím Republiky a Tylovou ulicí," vysvětlil Jarolím.

Bývalá Mayerova továrna.
Co s bývalou továrnou? Napovědět má architektonická soutěž

Rada města na schůzi 20. října rozhodla o přijetí stanoviska poroty a rozdělení odměn. V současné době běží lhůta pro podání námitek proti výsledkům.

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní rozlehlý areál bývalé Mayerovy továrny, který tvoří pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce metrů čtverečních a několik objektů, od roku 2017. Projekt na jeho revitalizaci je jednou z priorit aktualizovaného Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016-2022. S vypsáním architektonické soutěže souhlasilo v září 2020 zastupitelstvo města.