Jak informoval místostarosta Michal Vávra, město do této dílčí opravy vložilo necelých 90 tisíc korun. Zásadnější opravu však podle něj potřebují též všechna tři hřiště, tedy plochy na volejbal a nohejbal, fotbal a tenis.

„Dlouho jsme hledali vhodnou technologii a jako nejvýhodnější se ukázal postup, při kterém se současná umělá hmota odstraní, opraví se nerovnosti v podkladovém asfaltu a znovu se obnoví umělá hmota,” vysvětlil Michal Vávra. Zároveň řekl, že na tuto opravu v plném rozsahu by bylo třeba sehnat podle předběžných výpočtů více než dva miliony korun. „Částka je to pro samotné město vysoká, a tak sondujeme možnosti získat pro financování těchto oprav spoluinvestora, buď formou grantu, nebo oslovením zřizovatele ostatních zainteresovaných škol,” konstatoval místostarosta.

Areál je podle informací z odboru školství využíván velmi intenzivně. Dopoledne slouží pro základní školu na náměstí Míru a také žákům dvou sousedních škol, zřizovaných krajem. Organizuje se zde mnoho sportovních soutěží.

„Odpoledne pak areál slouží široké veřejnosti, buď na objednání u správce stadionu, nebo mohou přijít zájemci z náhlého popudu. Toho využívají hlavně děti a studenti. Ti všichni jsou zde vítáni především. Jsme městem, které vychovalo mnoho sportovců,” připomněla vedoucí odboru školství ve Vrchlabí Eva Mikšíková.