V současné době běží lhůta pro podání námitek proti výsledkům. Po jejím uplynutí město uspořádá v prostorách Mayerovy továrny veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů. Termín výstavy by měl být ve druhé polovině září.

Porota ocenila citlivou práci autorů s řešeným územím i úměrný charakter terminálu ve vztahu k velikosti města a frekvenci spojů. Vhodně je řešeno parkování osobních aut v kombinaci s parkovištěm marketu. Město bude nyní s autory vítězného návrhu jednat o podmínkách smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby i výběr zhotovitele a realizace stavebních prací. Předpokládané náklady jsou 70 milionů korun bez DPH, město chce získat část financí z evropských dotací.

Dvůr Králové nad Labem chce vylepšit podobu autobusového nádraží.
Nádraží jako v Rumunsku? Už ne, Dvůr chystá velkou proměnu i s novou halou

Ateliér mladých architektů v Brně vznikl na základě úspěchů ve veřejných mezinárodních soutěžích, jako je Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně. Zúčastnil se také architektonické soutěže na rekonstrukci pěší zóny v Trutnově. Spolupracuje s Prahou na řešení jednoho z nejkritičtějších míst, střetu Florence a Severojižní magistrály.

„Rozhodování nebylo lehké. Hodnotili jsme totiž nejen celkovou kvalitu urbanistického, architektonického, dopravního a krajinářského řešení soutěžního návrhu, ale také ekonomickou přiměřenost z pohledu investičních a provozních nákladů nebo možnost budoucího rozvoje území. Návrhy měly také vhodně začlenit areál do centra města, navázat na prostranství ulice 17. listopadu a řešit parkovací a odstavné plochy,“ řekl místostarosta Dvora Králové nad Labem Jan Helbich, který byl jako zástupce města členem hodnoticí poroty. Jejím předsedou byl architekt Jakub Chuchlík.

Radnice ve Dvoře Králové nad Labem připravuje rekonstrukci autobusového nádraží.
Dvůr Králové se dočká lepšího nádraží, projekt se železnicí jde k ledu

Podle starosty Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma je vybudování moderního autobusového terminálu strategicky významným projektem, který ovlivní podobu širšího centra. "I proto jsme se rozhodli získat kvalitní návrhy prostřednictvím architektonické soutěže, kterou jsme vyhlásili ve spolupráci s Českou komorou architektů. Tato forma se nám již osvědčila v případě přípravy revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny a znovu i v tomto případě,“ vysvětlil Jan Jarolím.

„Přestože k samotné revitalizaci areálu nám ještě pořádný kus cesty zbývá, věřím, že se nám podaří proměnit autobusové nádraží na reprezentativní dopravní terminál, který bude odpovídat standardu moderní autobusové dopravy a bude dobrou vizitkou města Dvůr Králové nad Labem,“ dodal Jarolím.

Novým provozovatelem MHD ve Dvoře Králové nad Labem bude od 1. ledna 2021 vrchlabská společnost KAD.
Arriva ve Dvoře Králové končí, smlouvu na deset let dostal dopravce z Vrchlabí

Město Dvůr Králové nad Labem na jaře letošního roku vypsalo dvoufázovou architektonickou soutěž na revitalizaci areálu autobusového nádrží, který se nachází blízko centra města. V první fázi porota hodnotila šest návrhů, do té druhé vybrala čtyři. Po jejich dopracování je opět posoudila a stanovila pořadí. Vítězem architektonické soutěže se stal návrh architektonického ateliéru M2AU Brno, s vítězstvím v soutěži je spojena odměna ve výši 350 tisíc Kč. Na druhém místě skončil návrh ateliéru mackovič architecture Praha, který získá odměnu 250 tisíc Kč, a na třetí příčce návrh Ateliéru DPK Brno, jenž obdrží odměnu 150 tisíc Kč.

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní areál autobusového nádraží od konce roku 2019, kdy ho odkoupilo od společnosti Arriva. V následujícím roce koupilo také zbývající nemovitosti, které jsou jeho součástí, včetně budovy čp. 1076.

Autobusák bude patřit městu. Čtvrteční jednání zastupitelstva ve Dvoře Králové nad Labem odsouhlasilo koupi areálu nádraží za 9,9 milionu korun.
Zastupitelé Dvora Králové potvrdili koupi nádraží, čistička ještě čeká