Podpora od všech účastníků, mezi kterými byli i zástupci měst a obcí z Trutnovska, přinesla na stůl Lubawskou deklaraci. Samosprávné celky v ní slibují, že vystupňují všechny své aktivity k zajištění peněz na náročnou výstavbu z evropských a státních prostředků. „I když jsou Poláci trochu napřed, v podstatě třicet kilometrů před hranicemi, i na české straně už se něco děje. Úsek z Hradce Králové do Jaroměře má Ředitelství silnic a dálnic odstartovat na podzim. I nás na českém pomezí už to naplňuje mírným optimismem. Kdyby se dostali Poláci na hranici dřív, byl by to mezinárodní průšvih. A ten si nemůžeme dovolit,“ řekl k situaci starosta Žacléře Miroslav Vlasák.

Každá iniciativa, která vyvine tlak na příslušné instituce, je vítaná. „Poláci to mají snazší s výkupem pozemků. Nepotřebují souhlas vlastníků k zahájení stavby. Stačí jim územní rozhodnutí. I když se s některými pak soudí, stavbě liniových staveb to nebrání,“ připomněl Vlasák výhodu sousedů.

Na hranicích v Královci by se stavbaři obou zemí měli definitivně potkat v roce 2024. Stavebníky ve finálních horských úsecích čeká nelehké období. V Polsku i na české straně mají krajinou prorazit dohromady čtyři tunely a mezi Královcem a Trutnovem musí podle plánů vybudovat tři mimoúrovňová křížení. „My v Královci hledáme hlavně pozitiva dálnice. Je tu hodně obyvatel, kteří mají rádi klid, ale pokrok se nedá zastavit. I když o kus přírody určitě přijdeme, dopravní spojení se světem je důležité,“ podotkl další účastník jednání v Lubawce, starosta Královce Zdeněk Mach.

„Dálnice přinese nové příležitosti, umožní lidem, kteří pracují a bydlí v Hradci, odstěhovat se na venkov, aby mohli rychle dojíždět. Přivede do pomezí nové rodiny. Rychlé spojení s krajským městem, potažmo Prahou, z mnoha důvodů potřebujeme. A to nemluvím o dálničním propojení celého úseku od Baltu až k Jadranu,“ dodal Mach.

V Polsku se tento týden ukázalo, že jsou všichni zajedno. „Společným podpisem Lubawské deklarace jsme dali najevo, že pro náš region, i pro naše polské sousedy je mezinárodní dálniční propojení klíčové. Nejen z hlediska zlepšení dopravní situace, která v poslední době naše města a obce trápí, a bývá již mnohdy neúnosná, ale i z pohledu dalšího rozvoje území,“ podotkl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. „Dálnici podporuje i Liberecký kraj, kterému se díky ní uleví v situaci na harrachovském přechodu, a pochopitelně i Pardubický kraj,“ připomněl starosta Miroslav Vlasák.

Na vykoupené pozemky se v uplynulých týdnech vrhly bagry a jejich čelisti začaly vyrývat brázdu pro budoucí pokračování dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Největší stavební ruch je vidět v okolí krajského města, kde se kromě autostrády připravuje prostor pro stavbu mimoúrovňové křižovatky u Všestar. „Podle harmonogramu výstavby má začít výstavba mimoúrovňových křižovatek a mostních objektů přibližně rok po zahájení stavby. Podle aktuálního harmonogramu s tím počítáme na podzim příštího roku,“ informoval Deník mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Aktuálně v úseku Hradec Králové – Smiřice a Smiřice – Jaroměř probíhají zemní práce a plánovaný záchranný archeologický výzkum. Dálnice má také jistotu, že její výstavbu nezkomplikuje posudek EIA (vliv na životní prostředí), která je odsouhlasená už z loňska.