Už v listopadu se pustí stavbaři do rekonstrukce areálu, který slouží lidem s mentálním či jiným druhem postižení. Provozuje také sociálně-terapeutickou dílnu, kavárnu a různé chráněné dílny, kde se jeho klienti mají možnost dále rozvíjet. Pod Barevné domky Hajnice patří také chráněné bydlení v Trutnově a Dvoře Králové nad Labem. Fungování sociálního zařízení se po dobu stavebních prací nezmění.

"V první etapě stavby dojde k demolici ubytovacího objektu a stávající hospodářské budovy pro čistírnu odpadních vod. Po provedení inženýrských sítí dojde k výstavbě jednopodlažního objektu pro ubytování s kapacitou 36 lůžek a další budovy pro technické zázemí," uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček, do jehož gesce spadá oblast investic.

Ve druhé etapě je v plánu rekonstrukce hlavní provozní a administrativní budovy. Vznikne také nová kuchyň a prádelna.

"Výstavbou nové budovy pro ubytování klientům poskytneme několikanásobně lepší ubytovací podmínky s vyšší mírou soukromí, což bude vyhovovat například lidem se specifickými požadavky na formu soužití. Přestavba pomůže také zdejšímu personálu, který díky lepším podmínkám bude klientům poskytovat kvalitnější péči. Tímto projektem pokračujeme v trendu, kdy péči o osoby s handicapem směřujeme individuálnějším přístupem v prostředí blížícím se v co nejvyšší možné míře běžnému domácímu prostředí,“ dodala náměstkyně pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová.