Díky více než čtyřem milionům korun, které poskytl evropský sociální fond, našlo od loňského prosince 12 klientů nový domov. Žijí ve dvou samostatně zřízených domácnostech, kde mají jak vlastní zázemí, tak společné prostory.

„Klientům jsou také nabízeny pracovní příležitosti jako zdravým lidem. Zapojují se do různých akcí a snaží se žít běžným životem," říká Šárka Marksová, osobní asistentka.

Díky projektu s názvem Rozvoj sociálních služeb komunitního typu vytvořily Barevné domky dvě lokality tzv. chráněného bydlení. Jedna vznikla pro šest obyvatel ve Dvoře Králové jako Stříbrný dům, trutnovská šestice pak obývá Zlatý dům. Klienti mohou využívat také služby sociálně-terapeutické dílny.

„Celý projekt transformace sociálních služeb je založený na tom, že klienti opouští zařízení ve vyhrazeném areálu, který je výlučně určený pro postižené. Namísto pobytu v těchto institucích se lidé přesouvají do měst a do běžných zástaveb, kde mají možnost začlenit se do normálního kolektivu, do běžné komunity," informoval Vojtěch Tomeš z Barevných domků Hajnice.

V domácnostech se u klientů střídá několik pracovníků v sociálních službách. Ti pomáhají především v oblasti soběstačnosti a běžných denních činností.

„Poskytujeme klientům podporu podle toho, kolik a v jak velké míře ji potřebují. Spočívá například v buzení nebo včasném vypravení do zaměstnání, kam dojíždí sami. Těm, kteří zůstávají přes den v domě, připravujeme stravu, hlídáme podávání léků a připravujeme další aktivizační činnosti," řekla Lucie Schmiedtová, vedoucí sociální služby chráněné bydlení.

Služby podporují soběstačnost, zvládání běžných činností, samostatné rozhodování a umožňují do jisté míry žít srovnatelně se zdravými vrstevníky. Pracovní příležitosti znevýhodněným lidem pomáhají se zdravými získávat kontakt a začleňovat se do běžné společnosti.