Mnoho nescházelo a mohla propadnout možnost čerpat na tuto akci evropské dotace až do výše 440 milionů korun. Naštěstí vše dobře dopadlo a práce pokračují podle harmonogramu.

„Opravy se týkají doslova celé budovy od střechy až po sklep, areálu zahrady i nádvoří. Hlavní práce by měly letos skončit, příští rok bude rekonstrukce pokračovat a v květnu by mělo být hotovo," vylíčil postup rekonstrukce správce objektu Libor Švec.

Rekonstrukce celého areálu

V tuto chvíli se rekonstrukční práce hospitalu v Kuksu týkají skutečně celého areálu památky. „Obnovují se fasády na celém plášti budovy hospitalu, jižní část kostela Nejsvětější Trojice je již dokončena ve finální barevné úpravě," pokračoval kastelán a doplnil, že střecha na severním křídle je již téměř hotová: „Do finále se dostávají některé nástěnné malby z cyklu Tance smrti v hlavní chodbě. Byla také zahájena rekonstrukce stropní malby v lékárně."

Podle aktuálních informací správce objektu jsou práce v některých částech interiérů již ve fázi malování zdí a stropů, někde naopak stále pokračují „hrubé" zednické práce. Restaurátoři se zaměřili na kamennou fasádu kostela Nejsvětější Trojice a je téměř dokončeno vydláždění přístupové komunikace k hospitalu.

Při obnově objektu se mění povrchy jednotlivých cest v areálu a začalo se s dlážděním části nádvoří.

Známé bylinkové záhony, kterých by mělo být 144, dostávají již také novou podobu. V areálu bývalé sýpky, kde je dnes restaurace, se staví zahradnické zázemí.

Problémům raději předcházejí

Na otázku, jestli se během rozsáhlé rekonstrukce nevyskytl problém, který by stavbu mohl zastavit, Libor Švec odpověděl: „Před samotnou stavební fází se uskutečnila ještě přípravná fáze projektu, během níž došlo k celkovému zaměření areálu, vytvoření aktuálního stavebně historického průzkumu a současně byl proveden i zjišťovací archeologický a restaurátorský průzkum. Ten se týkal například stěn, oken či dveří. Měli jsme tak poměrně detailně zmapovaný stav objektu." Zatím se tedy podle slov kastelána nevyskytl zásadní objektivní problém, který by bránil v pokračování rekonstrukce celého areálu v Kuksu.

„Samozřejmě v hospitalu je každý odkryv nástěnné malby z počátku 18. století svým způsobem zajímavý a pro poznání historie objektu nesmírně cenný. Stejně tak informace z archeologického průzkumu posouvají poznání vývoje objektu," zdůraznil Libor Švec a dodal, že například u základů budov u bývalé sýpky (pravděpodobně chlívky) byla odpadní jáma, byla také odkryta původní dlažba na nádvoří.

Rekonstrukce zasahuje i lékárnu

Návštěvníci Kuksu musí být letos trpěliví a prohlídku by si měli o pár měsíců odložit. Po dobu rekonstrukce je areál hospitalu Kuks do odvolání pro veřejnost uzavřený, a to především z důvodu jejich bezpečnosti. Intenzita stavebních prací je podle kastelána skutečně vysoká a zasahuje i prostory expozice lékárny, lapidária a v neposlední řadě i příjezdové komunikace.

Tradiční festival Hudební léto Kuks se letos přestěhoval do kostela Povýšení sv. Kříže v nedalekém Choustníkově Hradišti. „Návštěvnost koncertů nebyla ohrožena celkovou rekonstrukcí Kuksu a pravděpodobně z důvodu kvalitních interpretů a již zavedené tradice hudebního festivalu si posluchači našli cestu i sem," uvedl Libor Švec a doplnil, že příští léto se festival opět vrátí do kostela Nejsvětější Trojice .

V rámci revitalizace Kuksu, cože je projekt Královéhradeckého kraje a obce Kuks, byl zpracován i nový plán regenerace obce. Bude tak mimo jiné spolufinancována rekonstrukce cest. Většina ulic v centrální části Kuksu by měla být nově předlážděna.

(ves)