Po zahájení provozu v nové budově pečovatelské služby ve Strži se původní objekt přestal používat. Město dlouhodobě řešilo jeho další využití. Městská Pečovatelská služba jej v březnu 2009 vrátila s tím, že jej nadále užívat nebude, mimo garáže. Na podzim 2008 byla společnost Pro Bono Publico o.p.s. oslovena vedením města, zda by neměla zájem o tuto budovu. Již několik let totiž usiluje o vybudování sociálního domu, který by poskytoval krizovou pomoc, azylové bydlení, byty nebo zázemí pro lidi v těžké životní situaci.

Jednání o budově proběhlo přímo v Bezručově ulici. „Při návštěvě domu jsme za přítomnosti starostky Vaňkové, místostarostů Bibena a Krause projednali možnosti výpůjčky, včetně některých detailů. Náklady na opravu by činily podle odborné studie zhruba osm milionů korun. Město by opravilo pouze střechu, zbytek finančních prostředků by zajistila společnost Pro Bono Publico,“ vysvětlil ředitel Bartoš.

Uvedl také, že Pro Bono Publico byla jediným subjektem v kraji, který mohl sociální službu krizové pomoci poskytovat. V polovině roku 2009 společnost podala žádost o výpůjčku budovy, na základě které rada města zveřejnila zájem objekt vypůjčit. Společnost zahájila přípravy na rekonstrukci, která měla probíhat po etapách. „Znenadání se jako další zájemce o výpůjčku objevila opět Pečovatelská služba, která v podstatě předložila zcela totožný záměr,“ dodal Ivan Bartoš.

Na posledním jednání zastupitelů se proto rozpoutala ostrá diskuse, která vyvrcholila konstatováním zastupitele Ivana Bartoše, že společnost Pro Bono Publico, ve které pracuje jako její ředitel, je městem perzekuována, což ve svém důsledku může způsobit až její zánik.

„Radní nerozhodli nic a přijali opravdu diskutabilní závěr, přičemž se domnívám, že své původní usnesení o výpůjčce nezrušili. Nechali zpracovat velice šalamounský materiál k otázce ulice Bezručova s tím, aby zastupitelstvo města rozhodlo, zda objekt zůstane pod správou města. Zpracovatelka paní Pištorová však velice fundovaně dala zastupitelům na vědomí, že objekt zůstane ve správě města, neboť jinou variantu pro usnesení ani nepřipustila. Zastupitelstvo takto připravené usnesení schválilo,“ uvedl zastupitel Bartoš, přičemž dodal, že: „Předložený materiál navíc neumožňuje, aby naše společnost mohla plnohodnotně zasáhnout do sociálních služeb města.“

Pracovnice odboru sociálních věcí Kateřina Pištorová uvedla, že město má povinnost ze zákona sociální bydlení zajistit. „Proto jsme navrhli ponechání budovy v Bezručově ulici v majetku města,“ doplnila. Naopak zastupitel Oldřich Štěpánek navrhl pronájem objektu. „Je mi jasné, že když s něčím přijde pan Bartoš, tak neuspěje. Přesto si myslím, že by objekt mělo společnosti Pro Bono Publico město pronajmout, ať ukáže, co umí. Jak znám stav objektu, tak jinak město čekají velké náklady na opravu,“ vysvětlil. „Jelikož nás město nepodpořilo, budeme muset informovat kraj, že službu krizové pomoci nemůžeme poskytovat. A to i přes naši mnoholetou snahu a desítky jednání,“ uzavřel své vystoupení Ivan Bartoš.