Díky většímu množství vstupenek prodaných v předprodeji i díky slušné konzumaci bude výnos z akce lehce nad 30 tisíci korunami. „Prostředky poslouží jako základ spoluúčasti obce na projektu restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u silnice pod školou," informoval starosta Ladislav Jiřička.

Jisté je, že obnova nejstarší pískovcové sochy na území obce bude rozložena do několika etap. První (měla by proběhnout v nejbližších měsících) je vypořádání pozemků pod sochou tak, aby vše přešlo do majetku obce. „Následovat bude demontáž a odvoz monumentu do dílny, zemní práce a zahájení restaurátorského zásahu. Pak přijde na řadu usazení sochy a finální konzervace," nastínil sled prací Ladislav Jiřička.

Celková obnova státem chráněné památky přijde na víc než půl milionu korun a obec usiluje o sdružení prostředků vlastních, krajských i z ministerstva kultury. „Bez dotační podpory není možné památku opravit, ale předběžná jednání s památkáři a dalšími institucemi nás zatím naplňují optimismem," dodal starosta Jiřička.