Stát prodal Rudníku pozemky pod základní a mateřskou školou. Na první pohled jasná věc má ale drobný háček. Obec za ně zaplatila 255 tisíc korun. „Jsou to nejdražší pozemky, jaké jsme kdy koupili. Ale potřebujeme je, takže nám nic jiného nezbývalo," nebyl na posledním zastupitelstvu z kupní ceny nadšený starosta Aleš Maloch. „Cena vychází ze znaleckého posudku a situace byla jasně daná buď to kupte, nebo nechte být," dodal.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se ale brání.

„Tak, jako v jiných případech prodejů nemovitostí, musíme postupovat jednak s péčí řádného hospodáře, jednak podle zákona o majetku státu. Ten udává jako základní a preferovaný postup výběrové řízení, do kterého se může přihlásit kdokoliv. Vzhledem k tomu, že obec Rudník požádala o úplatný převod, tak jsme v tomto případě, který se týkal veřejně prospěšných zařízení, vyšli obci vstříc a místo výběrového řízení jsme prodali majetek obci napřímo," připomněl Radek Ležatka z ÚZSVM.

Za pozemky pod školou a školkou dala obec čtvrt milionu korun

Pozemky pod školou a školkou mají celkovou výměru 3015 metrů čtverečných. Zůstaly po zaniklém Okresním úřadu Trutnov, nachází se na nich část budovy pavilon učeben, chodník, přístupová komunikace, dětské hřiště a veřejná zeleň v parkové úpravě.

„Takhle náš stát podporuje obce a jejich hospodaření. Škola tu stojí padesát let, o pozemek i budovu se celou dobu staráme Chceme pozemky i to, co je na nich, dál zvelebovat, takže je potřebujeme mít ve vlastnictví. Neměli jsme na výběr, ale naše záměry se teď o čtvrt milionu prodraží," podotkl starosta Aleš Maloch.

„Cena u přímého prodeje musí podle zákona být nejméně ve výši, jakou určí znalecký posudek. Prodejem tak došlo ke sjednocení vlastnictví nemovitostí a k zajištění řádného provozu základní a mateřské školy," řekl Radek Ležatka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Podobný případ řešili nedávno v Žacléři. Tam byly ve hře pozemky pod čističkou odpadních vod. „Jsou pro nás důležité, nemohli jsme je nechat někomu jinému. Nešlo to přes UZSVM ale jinou státní organizaci, v každém případě nás to stálo 300 tisíc. Podobný problém, sice v menším měřítku, teď aktuálně řešíme i u úpravny vody v Prkenném Dole. Nejrozumnějším by mi přišel bezúplatný převod," má jasno starosta Žacléře Miroslav Vlasák.