V otevřeném dopise vyzývají betlémáři zastupitele, aby zažádali stát o vrácení kulturní památky, kterou pro hraběte Šporka vytvořil sochař Matyáš Bernard Braun. „Dílo nesmírné umělecké hodnoty vzniklo díky rozhodnutí tehdejších radních, kteří část lesa prodali hraběti Šporkovi. Později se toto území dostalo zpět do majetku města,“ stojí v dopise.

V roce 1952 vyzvaly státní orgány město, aby odevzdalo Braunovy skulptury státu, který se o ně lépe postará. Ale nestalo se. Galerie soch pod širým nebem chátrá. Zásahy, které tu stát v posledních deseti letech prováděl, areálu spíš uškodily. Nejznámější je asi instalace přístřešků nad sochami, které byly před třemi roky pro nefunkčnost a necitlivý zásah do hlavního reliéfu Klanění tří králů, odstraněny.

„Nyní vzniká nový prvek v území Stanovice – Žireč, který zasahuje do původní Křížové cesty. A to i přes některá zamítavá stanoviska odborníků,“ uvedl Leoš Pryšinger, jeden z iniciátorů dopisu a petice. Jak zdůraznil, nejsou proti moderním sochám Příběhu utrpení a naděje člověka, ale měly by být umístěny na vhodnějším místě. Vadí jim také to, že údržba bude stát kolem půl milionu korun. Autoři projektu Příběh utrpení se ale mohou opřít o kladná stanoviska krajského úřadu a Národního památkového ústavu v Praze.

Na podporu svého Otevřeného dopisu organizují betlémáři petiční akci. Jejím cílem je seznámit občany se stavem Braunova Betléma a získat je pro převod kulturní památky pod správu města. Otevřený dopis vznikl tento týden, zastupitelé ještě neměli čas se s ním seznámit.