Zajímalo by mě, kolik je nepravidelných sloves v angličtině, a je nějaký fígl na jejich zapamatování??

V angličtině existuje přibližně 280 nepravidelných sloves (údaje o skutečném počtu se různí), z nichž asi jenom osmdesát je těch nejčastěji používaných. Jestliže to s angličtinou myslíte jen trochu vážně, bez nepravidelných sloves se neobejdete. Způsobů, jak se je naučit, je hodně a každému vyhovuje něco jiného. Někomu pomáhají různé mnemotechnické pomůcky, jiní si oblíbili seznam sloves, který není abecední, ale podle skupin (slovesa se stejnými tvary zakončení). Za nejméně účinný způsob považuji učení se sloves nazpaměť, kdy student sice odříká všechny tvary, ale v praxi je neumí použít.

Mnohem efektivnější je učit se slovesa postupně a hned je používat ve větách. Tímto způsobem se učí nepravidelná slovesa studenti v naší jazykové škole při výuce metodou DME. Pro samostudium pak doporučuji například kartičky. Na internetu naleznete hodně her a testů, které vám pomohou si nepravidelná slovesa procvičovat a zapamatovat.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.