Vyplynulo to z hodnotící zprávy, kterou předložili zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše na nedávném jednání v hotelu Omnia.

„Zimní měsíce s nedostatkem sněhu lyžování na běžkách příliš nepřály. Sněhové podmínky nebyly často pro úpravu běžeckých stop vůbec vhodné. Díky dobré práci dvaadvaceti lyžařských společností i obcí, však nebyly zaznamenány významnější připomínky ke kvalitě úpravy tras. Z úhlu pohledu Správy národního parku nedocházelo k poškozování přírody. To je významný pokrok oproti některým minulým rokům,“ upozornil manažer svazku Pavel Klapuš.

Na krytí části nákladů, které jsou spojeny s úpravami tratí, zajistil svazek Krkonoše finanční podporu z Královéhradeckého a Libereckého kraje v celkové výši 823 396 korun. Příspěvek pokrývá zhruba 36 procent nákladů na naftu a mzdy řidičů.

Naplňuje se tak projekt Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch. Pracovníci svazku se též snaží o co nejlepší značení tras Krkonošské lyžařské magistrály i dalších vybraných úseků.

„V průběhu léta bude zhotoveno devatenáct vývěsních velkoplošných map, které ukazují, kudy lyžařské tratě vedou. Zahrnují také text o zásadách bezpečného pohybu v zimním terénu a ochraně přírodního prostředí Krkonoš. O obsahu textu a umístění map se ještě bude jednat,“ upozornila Dáša Palátková ze svazku.

Jak dále vyplynulo z diskuse na setkání, Svazek Krkonoše usiluje o koordinaci marketingových aktivit k podpoře nejen zmíněného projektu, ale i dalších na celostátní úrovni. Jsou to například Krkonošské cyklobusy, Krkonoše ze sedla kola a podobně. Aktivisté svazku spolupracují se státní agenturou CzechTourism, dále v rámci grantových programů s Královéhradeckým a Libereckým krajem, s obcemi sdruženými do Svazku Krkonoše i s jednotlivými svazky obcí Východní Krkonoše, Horní Labe a Jilemnicko.

„Výraznými partnery v regionu jsou ti, kteří se podílejí na společné propagaci Krkonoš a podporují ve svém zájmu tyto celokrkonošské projekty jako přispívatelé do Fondu cestovního ruchu Krkonoš. Bez nich by tyto záměry nebylo možné uskutečňovat,“ dodal Pavel Klapuš.