"Běžný návštěvník národního parku rozdíl mezi starým a novým režimem nepozná. Snad jen velmi všímavý host zaznamená, že jednotlivé zóny již nebudou všude v terénu označeny cedulkou. Tabulkami a také pásovým značením bude vyznačeno až klidové území. To bude většinou kopírovat hranici bývalé 1. zóny a bude tam platit také stejné pravidlo: pohyb jen po vyznačených cestách," objasnil Böhnisch.

Nová zonace se týká katastrů 29 krkonošských obcí. "Ani pro obce neznamená nová zonace a vymezení klidových území žádné revoluční změny. Nová zonace nefixuje územně plánovací dokumentaci krkonošských obcí a měst. Národně-parková novela zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017 obsahuje některé změny, například co se týče možnosti realizace staveb mimo zastavěná a zastavitelná území obcí. To ale bezprostředně nesouvisí s novým systémem zonace a vymezení klidových území," uvedl.

Nová zonace Krkonošského národního parku byla schválena v pondělí 3. června 2019 na zasedání Správy KRNAP a Rady KRNAP.
Rozhodnuto. Nová zonace Krkonošského národního parku je schválena

K nové zonaci se sešlo 125 připomínek. Správa KRNAP jich akceptovala 53, dvaatřicet akceptovat nemohla, u devatenácti vysvětlila způsob, jakým je připomínka již v návrhu zonace řešena. S návrhem nové zonace nijak nesouviselo 21 předložených připomínek.

"Potom, co se většinou povedlo vysvětlit smysl nového pojetí zonace, šlo většinou o připomínky technického charakteru. Návrh byl vytvářen v určitém rozlišení map, což pak někdy při zkoumání detailu vedlo k obavám, že jsme něco zahrnuli do konkrétní zóny nebo klidového území chybně. To by se samozřejmě vyřešilo později, protože dnešní dohodou mezi Radou KRNAP a Správou KRNAP celý proces nekončí a pro technické revize bude prostor, ale i díky pozornosti našich partnerů jsme tyto připomínky řešili rovnou. Nějaký čas jsme si také museli definovat smysl a pojetí zóny kulturní krajiny a zóny soustředěné péče o přírodu," vysvětlil ředitel Správy Krkonošského národního parku.

"Taktika ochránců přírody ve zdržování povolování a komplikování staveb je zjevná," reagují autoři petice proti zonaci na rozhodující hlasování o novém uspořádání národního parku.
Autoři petice proti novým zónám národního parku se chtějí vydat za ministrem