Akci organizovalo SDH Malé Svatoňovice a obec Malé Svatoňovice ve spolupráci s Bezpečnostně právní akademií.

Program byl zahájen v 9:00 hodin dopoledne a ukončen ve 13:00 hodin.

Nejprve všichni zhlédli ukázky cvičení žáků BPA. Na tatami uprostřed hřiště žáci druhých ročníků předvedli prvky úpolové gymnastiky a akrobacie, dále následovaly pádové techniky, ukázka juda a nakonec cvičení karate. Žáci třetích ročníků si pro tuto příležitost připravili scénku, která velmi poutavě demonstovala využití profesní sebeobrany i v praktickém životě.

Akce se účastnilo několik složek bezpečnostních sborů.

Policie ČR Trutnov, Báňská záchranná služba Odolov, Vodní záchranná služba Náchod, SDH Malé Svatoňocvice a SDH Červený Kostelec.

Na jednotlivých stanovištích si veřejnost i žáci základních škol mohli prohlédnout a vyzkoušet vybavení a přístroje. Vodní záchranná služba umožnila zájemcům prakticky si vyzkoušet základy kardiopulmonální resuscitace tonoucích a jejich záchranu a vyproštění z vodních ploch. Báňská záchranná služba informovala přítomné o své rozmanité činnosti a o spolupráci s BPA Malé Svatoňovice například při cvičení likvidace hořícího vrtu zemního plynu 2. 6. 2016 v Lozorně.

Sbory dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice a Červený Kostelec předvedly vyproštění osob z havarovaného osobního vozidla a dále také velmi efektní zásah při požáru vozidla.

Bezpečnostní den v areálu BPA Malé Svatoňovice se více než vydařil.

Jiří Mach