Navzdory komplikacím, které o rok posunuly otevření nového čtyřpodlažního objektu, se podařilo úspěšně dokončit přístavbu základní školy v Bílé Třemešné. "Prostorová kapacita původní školy byla i přes několik přístaveb v letech minulých již nedostatečná. Nedostatek prostoru se pak nejvíce podepsal na odborných učebnách a jejich zázemí, které bylo prakticky nulové. Pro žáky, kantory a ostatní pracovníky se toho změní opravdu hodně," říká starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

Stavba budovy základní školy začala v roce 2018. Původní termín dokončení se nakonec prodloužil o rok. "Komplikace byly hned od založení stavby. I přes provedený geologický průzkum se ukázalo, že jsou základové vrstvy natolik proměnné, že muselo dojít k zastavení stavby a přeprojektování základů," popisuje starosta.

Policie, ilustrační foto.
Žena z Vrchlabí přišla o čtvrt milionu korun. Podvodník se vydával za vojáka

Náklady výrazně rostly

Hned tento první problém znamenal navýšení nákladů o tři miliony korun, zdržení o tři měsíce a tím pádem také posunutí hlavních prací do zimního období. "To v konečném důsledku způsobilo další problémy a zdržení stavby. O tom, že se nejednalo o bezproblémovou stavbu, hovoří i termín dokončení, který se z původního termínu červen 2019 posunul na květen 2020," připomíná.

Nové Odběrové místo Covid-19 v nemocnici Dvůr Králové nad Labem.
Srdce a střeva vyšetří v královédvorské nemocnici nové moderní přístroje

Podkrkonošská obec, kde se nachází stoletá Přehrada Les Království, se rozpočtově připravovala na stavbu školy několik let. Investici za 85 milionů korun by si však nemohla sama dovolit. Pomohly jí dotační peníze. "V tomto případě se jednalo o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj a spolufinancování Evropskou unií. Vzhledem k neustále se navyšujícím nákladům v průběhu stavby se pak do dílčího financování zapojil i Královéhradecký kraj," objasňuje Štěpán Čeněk, z jakých prostředků se budova stavěla.

Historická investice

"Díky všem těmto institucím a faktu, že se obec rozpočtově na tuto akci připravovala několik let, nebyl ani při překročení původní ceny o několik milionů dopad pro rozpočet obce zásadní. Bez podpory, trpělivosti a odhodlání všech, kteří se na projektu podíleli, by se tato stavba, která je jednou z největších investic v historii obce, nemohla nikdy provést," dodává.

Nová školní budova v Bílé Třemešné má čtyři podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Nachází se v nich dvanáct učeben - čtyři jazykové, učebna prvouky, informační technologie, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, pět kabinetů, cvičný byt a dílna. "Všechny nové učebny jsou vybaveny novým nábytkem, zařízením a technikou, která odpovídá nejvyšším nárokům na výuku. Jsou zde učebny, které v původní budově chyběly, takže dojde i k rozšíření výuky. Celá budova je bezbariérová. Pozitivních změn je opravdu hodně," přibližuje novou stavbu starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

Vrtulník usazoval v pondělí odpoledne konstrukci rozhledny na vrch Žaltman v Jestřebích horách u Malých Svatoňovic.
VIDEO: Na Žaltmanu už je nová rozhledna, schodiště přinesl vrtulník

První školu v Bílé Třemešné, farní jednotřídku, založil Jan Arnošt, hrabě Schaffgotsch v roce 1779. Staré zápisy ve farní kronice svědčí o tom, že čtení a psaní vyučovali pravděpodobně vysloužilí vojáci v některých staveních již mnohem dříve, než byla zřízena řádná škola. Prvním učitelem na farní škole byl ustanoven Jiří Bujárek z Valteřic u Jilemnice. Vyučoval 45 let, po něm jeho syn Josef i jeho vnuk, takže Bujárkové vyučovali na třemešenské škole 96 let, do roku 1875. V roce 1932 byla otevřena nově postavená měšťanská škola, nazvána jménem Miroslava Tyrše.