Od začátku měsíce sem mohou ukládat plasty, železo, papír, textil, pneumatiky, vyřazené spotřebiče, oleje, bioodpad, v omezené míře ale i nebezpečné odpady, stavební suť a mnohé další.

„Je to určitá služba pro občany navíc. Obce mají povinnost zajistit možnost svozu nebo výkupu různých druhů odpadů, my jsme do této doby neměli žádný prostor, kde bychom tohle mohli lidem nabízet," odpovídá na otázku, proč se obec rozhodla jít cestou výstavby sběrného dvora, starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

Snahu vedení obce navíc podpořila schválená žádost o dotaci. Z 90 % totiž finanční náklady na vybudování dvora pokryl Státní fond životního prostředí. I díky tomu sem mohou lidé, kteří jsou v Bílé Třemešné trvale hlášeni k pobytu, ukládat odpady zdarma.

Odpady v Bílé Třemešné už lidé mohou vozit na sběrný dvůr

Veřejnost už nemusí přemýšlet, jak se zbavit nepotřebného odpadu. Nemusí vymýšlet kličky, kam ho uložit tak, aby nedošlo k průvanu v peněžence, nenechavci zase nebudou plnit okolní lesy černými skládkami. V nejbližších pěti letech totiž lidé mohou takřka veškerý produkovaný odpad ukládat na jedno místo v obci, a co je podstatné bezplatně. Výjimkou je snad jen komunální odpad, který na sběrný dvůr ukládat nelze a dál bude svážen pomocí popelnic.

„Co si budeme povídat, provozování sběrného dvora určitě nebude výdělečná činnost. Jsme ale zapojeni do systému Eko-kom, který zajišťuje odměny za shromažďování recyklovatelných odpadů. Některé věci se navíc dají zpeněžit, například železo, papír nebo elektroodpady. Do určitého množství se totiž za uložení odpadu platí, když je ho ale naopak hodně, může za něj být zaplaceno," říká Štěpán Čeněk. „Lidé nyní sběrný dvůr mohou využívat a věřím, že ubude směsného komunálního odpadu, který se dál bude svážet na skládky, a tím dojde i k fixaci ceny za jeho svoz. Za svoz popelnic totiž lidé budou muset platit i nadále," dodal starosta Čeněk s tím, že v Bílé Třemešné u komunálního odpadu funguje tzv. známkový provoz.

Sběrný dvůr bude v obci s třinácti sty obyvateli na Královédvorsku otevřen vždy v úterý, čtvrtek a sobotu. Vy-užívat ho mohou pouze občané, kteří jsou v Bílé Třemešné přihlášeni k trvalému pobytu, pro přespolní prozatím určen není.

Kromě nově otevřeného sběrného dvora zatím v obci zůstávají ale i původní tři sběrná místa, kam lze ukládat například plasty či sklo. „Ta zatím rušit nebudeme i proto, že obsluha není na sběrném dvoře k dispozici každý den," objasnil Čeněk.