Průvod byl zakončen ve fotbalovém areálu na Dubině, kde byly pro návštěvníky připravené ukázky leteckých modelářů, projížďky na koních, tombola a další zábava.

Bílá Třemešná si v letošním roce připomíná 785 let od první zachované písemné zmínky, kdy obec v závěti spolu s dalšími vesnicemi odkázal královský číšník Zbraslav z Vchynic své manželce Domoslavě. U příležitosti této události vyšla kniha o Bílé Třemešné od kolektivu autorů pod vedením Romana Reila, ředitele Státního okresního archivu v Trutnově.

Bílá Třemešná na starých pohlednicích.
Závěť královského číšníka i dvouletý pobyt Komenského. Bílá Třemešná má 785 let