Další příznivé zprávy přicházejí z keňské přírodní rezervace o čtveřici královédvorských bílých nosorožců severní formy.

Ošetřovatelé zatím drželi trojici Fatu, Suni a Najin zvlášť od samce Súdána. Ten si užíval přítomnosti stáda samic bílých nosorožců jižní formy. Koncem října byla tříčlenná skupina přemístěna do rozsáhlého, asi 700 akrů velkého výběhu.

Začátkem listopadu ošetřovatelé skupinu rozdělili na dva páry. Suni a Nájin se vrátili do menšího výběhu. Začali o sebe projevovat velký zájem a ošetřovatelé tak čekají, že by brzo mohlo dojít k páření. Přirozené prostředí uvolnilo určité napětí, které jim bránilo v možném spojení.

Druhá dvojice, Fatu a Sudán, se k sobě zatím moc nemá. Fatu je stydlivá a od počátku se drží na okraji stáda, kde dominují samice jižní formy.
Ošetřovatelé ale předpokládají, že se podaří její ostych zlomit a zařadit ji do skupiny. Vytvoření párů je dalším krokem, který by měl vést k záchraně severní formy bílého nosorožce. Na světě zbývá posledních několik kusů.

Ol Pejeta je soukromá rezervace v centrální Keni. Postupně byla vybudována v 80. letech z původního ranče. Nyní jde o nevládní neziskovou organizaci chránící velká zvířata Afriky.

(bm)