Místo technických služeb bude pro bioodpad jezdit Transport Trutnov, který odváží i komunální a tříděný odpad. Svoz bude pro všechny, kteří hradí místní poplatek za svoz odpadů.

Nádoby o objemu 240 litrů si mohou lidé půjčit zdarma. Kdo si je loni koupil ze svého, může je teď Transportu odprodat. „Bioodpad se bude svážet od 8. dubna do 28. října, jednou za dva týdny, každý lichý týden. Svozový den je shodný se svozovým dnem komunálního odpadu pro danou lokalitu,“ řekl Jiří Ticháček, ředitel firmy Transport Trutnov.

Další plánovaná novinka je určena obyvatelům sídlišť. Nově i oni budou mít možnost třídit bioodpad. „Po trutnovských sídlištích rozmístíme kontejnery na odpad rostlinného původu. Tudíž i lidé z paneláků se mohou zapojit do třídění a udělat něco pro město a životní prostředí,“ oznámil trutnovský starosta. Ivan Adamec.

Co do kontejnerů na bioodpad patří?
- zbytky ovoce, zeleniny
- listy a nať zeleniny
- odpad ze zeleně v domácnosti
- zbytky pečiva a obilovin
- plevel, listí
- jemné nebo drcené větve
- hobliny, piliny
- travní hmota

Co do kontejnerů na bioodpad nepatří?
- plastové, papírové a jiné obaly
- komunální odpad
- živočišné zbytky
- exkrementy zvířat
- papír
- sklo
- plasty
- textil
- kovy
- nebezpečné odpady