Do fáze realizace s využíváním výstupu projektu vstoupilo komunitní kompostování na Jilemnicku. Probíhají svozy materiálu a zakládání prvních kompostovacích polí. Technika patří svazku obcí a obsluhují ji pracovníci Služeb Vítkovice s.r.o.

Téměř všechny vsi

Tento týden se rozjel projekt komunitního kompostování, do kterého jsou zapojeny téměř všechny obce z Jilemnicka. V rámci projektu vznikly komunitní kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, Jilemnici, Roztokách, Horní Branné, Vítkovicích a v Bukovině u Čisté.

Projekt je připraven tak, že ve většině menších obcí jsou občanům k odkládání bioodpadu přistaveny na jednom či více místech velkoobjemové kontejnery. Jilemnice pořídila menší sběrné nádoby, které rozmístila po městě.

V pondělí se začalo s prvními vývozy v rajonu Rokytnické kompostárny, následovalo okolí Vítkovic, Branné a Bukoviny. „Do budoucna budou kontejnery rotovat kolem kompostáren. Teď na začátku ale obce objíždí traktor přímo s drtičem, který po vybrání kontejneru a rozdrcení hmoty buď vše odváží na kompostárnu, nebo pokračuje k dalšímu sběrnému místu," popisuje likvidaci bioodpadu starosta Čisté u Horek, Ladislav Jiřička,."Z Čisté jsme už v minulých týdnech odvezli dva kontejnery přímo na kompostárnu, protože naši zaměstnanci a letní brigádníci uklízeli veřejná prostranství a prováděli průklesty obecních cest. Pro občany zatím dvoutýdenní cyklus vývozu patrně stačí. Jsme ale připraveni v případě nutnosti povolat nasmlouvaného dopravce a kontejner vyvézt opět na kompostárnu sami. Stejně tak chystáme na příští rok svoz bioodpadu od občanů vlastní technikou, kterou budeme v blízké budoucnosti pořizovat," doplnil informace starosta.

Nejen v Čisté si od tohoto projektu slibují zlepšení životního prostředí. Dnes totiž velká část bioodpadu končí na skládkách. Na vesnicích je pak velkým nešvarem pálení mokré trávy, které kouřem a zápachem zamořuje široké okolí, nebo odkládání bioodpadu na březích vodotečí.

„Snad všechna zastupitelstva na Jilemnicku přijala vyhlášky o nakládání s bioodpadem, takže kdo nekompostuje sám doma na vlastním pozemku, nebo nevyužívá možností systému sběru bioodpadu provozovaného obcemi, nebo bioodpad komerčně nezhodnocuje, koná v rozporu s vyhláškou a může být za takovéto jednání postižen," přibližuje právní stránku likvidace bioodpadu Jiřička.

Vzniká hnojivo

Dříve bylo ozbrojující odpovědí, že není kam bioodpad odkládat. Nerudovskou otázku řešily obce společně a s mohutnou dotační podporou Evropské unie se podařilo rozjet projekt, který nemá v regionu obdoby.
„Nejen, že se snažíme ulevit přírodě a neplnit skládky bioodpadem, ale navíc po zkompostování získáme do obcí i pro občany cenné hnojivo a materiál k drobným terénním úpravám. Vrátíme tak do přírody to, co nám dává a my to jinak nezužitkujeme," uzavírá ohlédnutí za komposty čistecký starosta.

(njt)