Vytříděný biologický odpad celkem z dvaceti obcí najde místo v chystaných komunitních kompostárnách.

Těch bude na Jiemnicku nově celkem šest. Do zpracování bioodpadu, z kterého následně vznikne kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně, se zapojí díky úspěšnému projektu, který je na nakládání s odpady zaměřen, dvacet obcí mikroregionu.

„Komunitní kompostárny vyrostou v brzké době v konkrétních místech. Budou umístěny na plochách, které odsouhlasily stavební úřady. Konkrétně se objeví v Rokytnici nad Jizerou, Jilemnici, Vítkovicích v Krkonoších, Horní Branné, Bukovině u Čisté a Roztokách u Jilemnice," informovala občany Radka Paulů ze Svazku obcí Jilemnicko.

Vybudování kompostáren nebude nijak extrémně náročné. V žádném z center nevroste velká budova.

„Jde v podstatě o zpevněnou plochu, která bude odvodněna. Tam se zelená hmota naveze, bude se pravidelně překopávat a přímo tam pak vznikne kompost," informovala Dagmar Stolínová z odboru rozvoje a místního hospodářství města Jilemnice. Zde se rozhodli umístit kompostárnu do lokality Javorek, kde kdysi bývalo autocvičiště. „Ještě jsme ale nezačali budovat, počasí to zatím nedovolilo. Plocha však musí být na svoz bioodpadu připravena nejpozději v červnu. Nemyslím, že bychom to nestihli," dodala Dagmar Stolínová.

Správné zpracování zelené hmoty zajistí centrálně technika, pořízená pro všechny kompostárny. Obsluhovat ji budou Služby Vítkovice.

A jak bude probíhat samotné převzetí zeleného odpadu? V obcích najdou občané velkoobjemové kontejnery, které budou pravidelně vyváženy.

V Jilemnici od lidí zelený odpad ze zahrad nebo rostlinný odpad z přípravy pokrmů převezme sběrný dvůr. Toto město rozmístí i speciální nádoby hnědé barvy. „Umístíme je mezi domy na Hrabačově, který je nejvíce vzdálen od sběrného dvora. Nádob máme totiž k dispozici jen určitý počet a celé město jimi nepokryjeme. Uvidíme, zda se nám lokalita zkušebně osvědčí," doplnila Dagmar Stolínová.