Stačí mít nápad na vylepšení veřejného prostranství, přihlásit ho a získat podporu veřejnosti. To je ve zkratce participativní rozpočet. „Cílem participativního rozpočtu je především zvýšení zájmu obyvatel o veřejný prostor, zájmu, který nevystačí s neurčitou kritikou, ale pojmenuje problém a nabídne řešení. Současně je to pro vedení města skvělá zpětná vazba vypovídající o tom, co obyvatele města trápí a jakou prioritu konkrétní věci přisuzují,“ vysvětluje aktivitu Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Na participativní rozpočet je celkově vyhrazen 1 milion korun vč. DPH. Uspět může 1 větší anebo i více menších projektů, záleží na finanční náročnosti. Projekty mohou přihlašovat občané města starší 12 let. Stačí popsat přínos projektu veřejnosti, dodat fotografie či vizualizace a naznačit umístění v mapě. Přihlašovací formulář i přesné znění pravidel a harmonogram lidé naleznou na webu www.menime.trutnov.cz.

Přihlásit projekt je možné od 1. do 31. března 2024. Následovat bude posouzení proveditelnosti přihlášených návrhů a zda jsou v souladu s pravidly. Pokud vše splní, postoupí do další fáze a tou bude hlasování veřejnosti, které se uskuteční v termínu od 1. do 21. června 2024. Hlasovat pro své favority budou moci lidé přes webové stránky participativního rozpočtu. Každý hlasující může udělit až 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas. Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS.

Trutnov si participativní rozpočet poprvé vyzkoušel vloni. Tehdy lidé přihlásili 16 projektů, z nichž 8 splnilo pravidla a postoupilo dále. Ve veřejném hlasování pak největší podporu získal projekt Bezbariéra od Jiřiny Volkové na vybudování bezbariérového přístupu do podloubí v Bulharské ulici. Ten je nyní v projektové přípravě a do konce roku by mělo dojít k realizaci.

Průběžně budou informace o participativním rozpočtu zveřejňovány také na webu a FB města Trutnova.