Město Trutnov naplánovalo na letošní rok další významnou rekonstrukci. Jde o kompletní opravu komunikace v ulici Nad Jezem v Horním Starém Městě, a to v úseku od mostu přes řeku Úpu po křižovatku s ulicí K Pěti bukům. „Chystáme se opravit povrch vozovky, přeložky sítí, dále opravíme dešťovou kanalizaci, doplníme veřejné osvětlení a podél jedné strany vybudujeme chodník pro pěší,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Soutěž na veřejnou zakázku vyhrála společnost Repare Trutnov, které bude stavba předána tento týden. Nejprve zahájí přípravné práce a až zhruba od poloviny dubna dojde k úplnému uzavření komunikace v daném úseku. Objízdná trasa pro vozidla povede ulicemi Tovární a Za Komínem. Oprava komunikace by měla být hotová do 10. prosince 2020. Město na rekonstrukci vyčlenilo téměř 17 milionů korun.

Hmyzí hotel v Trutnově
Po Trutnově naleznete luční louky i hmyzí hotely