„Byla to vždy klidná procházka bez strachu, že skončíme pod autem," říkají obyvatelé této lokality. Chůze po silnici je zde pro chodce skutečně nebezpečná. V poslední době se však stezka nacházela v havarijním stavu, proto město bylo nuceno přistoupit k jejímu zabezpečení. Při geologickém průzkumu bylo zjištěno, že se hornina pod stezkou rozpadá mimo jiné vlivem zimní námrazy, rozrušováním náletové vegetace a koncentrací povrchové vody.

Byl tedy vypracován projekt obnovy komunikace, celkové přestavby jejího základu a zajištění statickými prvky, jako jsou mikropiloty a železobetonová úhlová opěrná stěna. Podle pracovníků investičního oddělení Městského úřadu v Úpici je projekt spolufinancován z Operačního programu životního prostředí a celkové náklady se vyšplhají k pěti milionům korun.

Rekonstrukce stezky by měla být na podzim dokončena. S opravami se začalo v dubnu a po zajištění svahu proti pádu horniny se již od června staví železobetonová zeď. Akce byla rozdělena na čtyři etapy a v současné době je stavební firmou Erebos z Malých Svatoňovic realizován druhý úsek. Po ukončení zdi dojde k uložení inženýrských sítí a k úpravě komunikace.

Pokud půjde vše podle plánu, budou se zde moci místní lidé i turisté procházet již začátkem listopadu.

(ves)