Poté, co byla ve městě zrušena lékařská pohotovost a radnice usilovala o zřízení stanice záchranné služby, se konečně ledy prolomily. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Královéhradeckého kraje nyní oslovila packou radnici, aby jí vytipovala lokality, kde by mohla fungovat stanice rychlé zdravotnické pomoci. „Jsme rádi, že dostupnost záchranné služby se na Novopacku zlepší. Jsme na okraji regionu, a tak dosažitelnost některých lokalit z Jičína v dvacetiminutovém limitu byla zejména v zimních měsících mnohdy nesplnitelná,“ poukazuje na skutečnost starosta města Josef Cogan.

Radnice má připraveny tři varianty. Stanice může být umístěna v Domě s pečovatelskou službou v Jiráskově ulici (v bývalých kancelářích, které jsou nyní opuštěny), k dispozici by zde měla i garáže, takže úpravy by nebyly náročné.

Další možností je umístit systém do budovy hasičského záchranného sboru (na vloženém dolním snímku), třetí variantou je stavba objektu na zelené louce. Starostka Staré Paky Věra Hlostová, která je členkou krajského zastupitelstva a pracuje v sociálním a zdravotním výboru nám zřízení stanice rychlé zdravotnické pomoci (RZP – výjezdovou posádku tvoří zdravotnický záchranář a řidič – záchranář) v Nové Pace potvrdila.

Než však bude možné tyto kroky realizovat, musí být schválen připravovaný zákon o zdravotnické záchranné službě. Měl by výrazně zlepšit dostupnost ZZS na území celé republiky a odstranit tak „bílá místa“ v síti stanic záchranné služby i zvýšit připravenost na mimořádné a krizové situace.
Změny by měly nastat ve třech základních oblastech – vedle dostupnosti (hustší síť stanic ZZS by měla současně garantovat maximální dojezdový interval do 20 minut – kamkoli na území ČR) je to i dopad na kvalitu (zlepšení návaznosti na nemocniční péči ad.) a konečně oblast financování.