Nejlákavější turistický cíl na území Dvora Králové by se mohl stát kulturní památkou. Africké safari, které je součástí proslulé zoologické zahrady, chce totiž na významný seznam zařadit Národní památkový ústav společně s ministerstvem kultury. „Díky památkové ochraně má být zachován odkaz vizionáře Josefa Vágnera, jenž nás vyzývá k zamyšlení nad krásou divoké přírody, které pod náporem naší civilizace stále ubývá," sdělila Eva Macková z pracoviště NPÚ v Josefově. „Ochrana se však má vztahovat nejen na podobu tohoto safari, ale také na název Africké safari Josefa Vágnera. Ten představuje hodnotnou značku a vypovídá o mezinárodním významu jeho zakladatele," doplňuje Macková.

Kulturní památkou se v České republice mohou stát movité i nemovité věci. Musí být významným dokladem historického vývoje, životního způsobu, prostředí společnosti a projevem tvůrčích schopností či práce člověka z nejrůznějších oborů. Jsou oceňovány například historické, umělecké, vědecké nebo technické hodnoty.

Památkový seznam má rozšířit safari královédvorské zahrady

Safari královédvorské zahrady je evropským unikátem. Od roku 1989 se v něm prohánějí autobusové výpravy. Před pěti lety byl dovršen také dávný sen nejslavnějšího ředitele zoo Josefa Vágnera, když se otevřelo všem motorizovaným návštěvníkům. Mezi zvířaty tak lidé mohou jezdit i osobními automobily. Díky dřevěné lávce se sem od roku 2015 mohou vydat i pěší návštěvníci.

„Snahou je, aby se památkou stala současná podoba safari s velmi dobře voleným prostředím s markantními úrovňovými rozdíly, krásným zalesněním a přírodním napajedlem. To vše je koncipováno podle původních plánů a myšlenek Josefa Vágnera," sdělila Eva Macková z Národního památkového ústavu. Rozhodnutí by mělo padnout během příštích měsíců.

Brány Zoo Dvůr Králové se pro veřejnost poprvé otevřely 9. května 1946. Významným milníkem se stal přelom 50. a 60. let, kdy pod vedením Františka Císařovského došlo k její modernizaci a rozšíření.

Hranice Československa věhlas zahrady přesáhl v 70. letech 20. století. Tehdejší ředitel Josef Vágner prosadil specializaci na chov afrických zvířat, zorganizoval výpravy do Afriky a odchytil na 2 tisíce kusů zejména kopytníků. Například žiraf, zeber, antilop nebo nosorožců. Právě Vágnerovou myšlenkou bylo vytvořit africké safari, kde se volně pohybují zvířata mezi návštěvníky.

Budovat se ve Dvoře Králové začalo v roce 1979 a dokončeno bylo o deset let později, po odchodu Josefa Vágnera do penze. Jeho myšlenky jsou promítnuty do současné podoby safari, které se veřejnosti otevřely 8. května 1989.