Happeningem pod názvem Free hugs (objetí zdarma) se po vzoru jiných měst v Evropě snažili zlepšit atmosféru a zvednout lidem náladu. „Nevěřili byste, jak dokáže objetí od cizího člověka prozářit den. Šli jsme do toho hlavně s tímhle cílem,“ vysvětlila pedagožka Iva Kvasničková.

Reakce lidí na pěší zóně byly různé. Zpočátku nedůvěřivé, ale kdo by odolal upřímnému objetí studentek zdrávky nebo jejich učitelce? Zvědavost převládla nad ostychem. Zastavovali se mladí, staří, muži, ženy, maminky s dětmi. Nakonec většina z oslovených podlehla neobvyklému kouzlu situace. Třeba starší paní s berlemi prohlásila: „Už mne nikdo tak upřímně neobjal hrozně dlouho.“ I další chodci se nechali strhnout k upřímnému objetí.

„Přejeme vám krásné odpoledne, obejměte dnes i další lidi, kteří vám za to stojí,“ volaly budoucí sestřičky a rozdávaly lístečky, opravňující obejmuté k dalším sociálním kontaktům. Atraktivní muž, mluvící plynulou angličtinou, objímal profesorku velmi upřímně a nakonec vztyčil nadšeně palec nahoru.

„Zřejmě to pro něj nebylo překvapení. V zemích Evropy jsou podobná setkání běžná. Byly jsme zvědavé, jak uspějeme v Trutnově a máme radost, že nás pozitivně přijalo tolik lidí. O Češích se říká, že jsou suchaři. Tady se to nepotvrdilo,“ poznamenala usměvavá Iva Kvasničková. Free hugs, nabídka objetí zdarma, přinesla zajímavou odpověď na otázku nad sociálními vztahy v podkrkonošské metropoli: Obecně se máme všichni celkem rádi.