Jednotlivé skupiny studentů procházely pestrými stanovišti, kde se hovořilo různými jazyky a odehrávaly se statečné souboje ve vědomostním kvízu, zaměřeném na historii, geografii, kulturu i sport mnoha evropských zemí. Studenti byli překvapeni, jak blízká i vzdálená může být slovenština, jak léty prověřené latinské citáty mohou být aktuální i nyní, či jak bohatý a pestrý je slovník evropské gastronomie.

Ke slovu se dostaly též hrátky s hlavními vyučovacími jazyky, angličtinou i němčinou, byly rozkrývány připravené tajenky, hrály se hry. Studenti identifikovali filmové a hudební ukázky, pracovali s indiciemi a skládali různobarevnou mozaiku života evropských zemí. Letošní Den jazyků svou přítomností obohatili i zahraniční hosté z Kanady, USA i exotické Nigérie s připravenými prezentacemi a kvízy pro studenty. Po sečtení všech bodů byli vyhlášeni vítězové, studenti třídy 3. zdravotnického lycea, kterým zdatně sekundovali studenti dalších tříd oborů zdravotnické lyceum i zdravotnický asistent.

Lea Janáková