Ty byly začátkem října vyznamenány Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobře fungujících vzdělávacích projektů, diskutují energetičtí specialisté se studenty a studentkami základních a středních škol. Ve středu debatoval se studenty Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou Jaroslav Zeman z Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT (na snímku).

Osvětové přednášky Energie – budoucnost lidstva, které jsou součástí vzdělávacího programu energetické společnosti ČEZ, se konají pod heslem filosofa Immanuela Kanta: „Neboj se používat vlastní rozum".
Program běží nepřetržitě od roku 2000 a dosavadních téměř 4400 besed se zúčastnilo bezmála 170 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. Besedy jsou pro školy zdarma a je možné si je objednat na mailové adrese info@jlmpraha.cz.

Probíhají průzkumy

Důkazem, že čeští školáci a studenti rozum používají, jsou výsledky anonymních průzkumů, které se konají v rámci této osvětové kampaně.

Podle nejnovějšího, který se týkal především jaderné energetiky a proběhl ve 12 středních školách v celé České republice za účasti 701 respondentů, by si Česko mělo udržet soběstačnost ve výrobě elektřiny. Myslí si to 89 procent studentů a studentek. Vzhledem k surovinovým a geografickým možnostem by ČR měla přednostně rozvíjet jaderné a vodní zdroje.

Dvě třetiny dotázaných si myslí, že nahradit do roku 2030 výrobu českých jaderných elektráren jinými zdroji není možné a 84% by bylo proti tomu, aby se ČR zavázala, že v průběhu několika desetiletí ukončí provoz svých jaderných elektráren.

Největší předností jaderných elektráren je podle průzkumu to, že zajišťují soběstačnost státu ve výrobě elektřiny. Další plusy vidí respondenti v ekologické šetrnosti a malých výrobních nákladech. Hlavním nedostatkem jaderné energetiky jsou obavy z havárie, problém s vyhořelým palivem a vysoké náklady na výstavbu.

Pro Temelín většina

Pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín se vyslovilo 72% dotázaných (58% dívek a 76% chlapců), proti je 28% (42% dívek a 24% chlapců). Podpora dostavby roste s věkem respondentů – pro je 56% patnáctiletých, 68% ve věku16-17 let, 78% 18-19 letých a 86% starších. 72% respondentů je pro to, aby se jaderná elektrárna Dukovany modernizovala a provozovala co nejdéle, 19% souhlasí s názorem, že nejlepší by bylo ji provozovat ještě cca 20 let a pak uzavřít, pro co nejrychlejší uzavření je 9% dotázaných.

Pouze 2% dotázaných se domnívá, že o budoucnosti energetiky v ČR by měli rozhodovat politici. Rozhodovat o této otázce v referendu by ale chtěla také jen malá část respondentů – 7%. Naprostá většina si myslí, že o energetické budoucnosti státu by měli rozhodovat odborníci.

Zájem o techniku

V dalším průzkumu, který proběhl v rámci této osvětové kampaně, ale nebyl zaměřen jen na energetiku, se ukázalo, že nehledě na rozšířený názor o nezájmu mládeže o studium technických oborů, 40 % českých středoškoláků vážně uvažuje o tom, že po maturitě bude pokračovat ve studiu právě na vysoké škole technického nebo přírodovědného zaměření.

Při výběru ze 13 oborů, počínaje matematikou, přes strojírenství, dopravu až k archeologii a architektuře, projevili chlapci největší zájem o počítačovou techniku, strojírenství a informační technologie. Preference dívek jsou jiné – největší zájem mají o vědy o přírodě, na druhém místě se dívky překvapivě nejvíc zajímají o studium matematiky a pozoruhodné je i třetí pořadí – studium chemie.

(njt, lls)