Město tím zkvalitní nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Dosavadní sběrný dvůr se rozšiřuje o nové zpevněné plochy. Areál bude oplocen, právě se buduje objekt pro garážování techniky, průjezdná skladovací hala a kryté skladovací přístřešky pro jednotlivé druhy odpadů. Součástí zkapacitnění dvora, na které čerpá město dotační peníze, je i vybavení sběrného dvoru o technické vybavení.