Víc věřitelů, peněžité závazky 30 dnů po lhůtě splatnosti, neschopnost splácet a majetek menší než dluhy. To jsou hlavní důvody, proč se Stavební bytové družstvo Trutnov (SBD) navrhlo do insolvence.

Krajský soud v Hradci Králové tak ještě ten den zahájil insolvenční řízení. Kdysi jedno z největších bytových družstev regionu má dluhy téměř 18 milionů korun, vše po lhůtě splatnosti. „Z důvodu dlouhodobé špatné ekonomické situace navrhovatele, která začala následkem revitalizace panelových domů a pokračovala soudními spory v neprospěch navrhovatele, není družstvo schopno plnit své finanční závazky věřitelům," je uvedeno v návrhu.

Úvěr se sazbou 25%

Největším věřitelem je Komerční banka, která SBD poskytla dva úvěry. K 31. březnu letošního roku činila její pohledávka po lhůtě splatnosti téměř 7 milionů korun. Navíc od 15. března je úvěr úročen sankční úrokovou sazbou 25 procent.

Majetek bytového družstva je zhruba 6,7 milionu korun a téměř 3 miliony činí jeho pohledávky.

SBD Trutnov bylo do obchodního rejstříku zapsáno v září 1991. Kdysi patřilo k největším bytovým družstvům v kraji. Jeho problémy ale trvají již mnoho let. V roce 2010 dokonce jeho delegáti na valném shromáždění v Národním domě rozhodli o zaplacení mimořádného vkladu 12 tisíc korun na každého družstevníka kvůli sporu s firmou AZAP.