Město na Semilsku se první říjnový víkend zapojilo do festivalu Dnů architektury.

Návštěvníci vcházeli vrátnicí, kde si jako dříve dělníci „odpíchli". Objekt z roku 1855 poznávali buď při komentovaných prohlídkách nebo samostatně. Jedním z průvodců byl majitel Pavel Doležal, který přiblížil svoji cestu k této památce. „Dlouhodobě se zajímám o období průmyslové revoluce a vše, co s tím souvisí. Mám rád architekturu továren a strojů a chtěl jsem zachránit starou stavbu. Tři roky jsem objížděl Česko a snažil se najít místo, kde bych mohl realizovat své další sny. Ze stovky objektů jsem nakonec vybral bývalou továrnu Mastných v Lomnici nad Popelkou. Má hned několik výhod: je nedaleko centra, není v záplavovém území, vede k ní dobrá silnice, je v relativně dobrém stavu a plusem je i dvůr," přibližuje Pavel Doležal. Návštěvníci procházeli továrnou od sklepa až po půdu. „Chceme ukázat nejen proměny za první rok existence našeho spolku, ale představujeme i mnohé nápady. Počítáme s tím, že se v továrně bude znovu vyrábět a část budovy poslouží jako muzeum," říká umělecký kovář Doležal. Některé muzejní exponáty byly k vidění už nyní.

Zaujala sbírka historických motocyklů Raleigh nebo exponáty továrních strojů z oblasti kovovýroby. Pozornosti neušly ani historické fotografie Lomnice nad Popelkou a další výstavy. Dokumentární filmy promítané během festivalu ukázaly historii továrny. Všechny stavby areálu se však nezachovaly v původním stavu.

Měnilo se také využití. Byla zde tkalcovna a šlichtovna, družstvo, tírna lnu, po znárodnění Elitex, tzv. člunkárna a truhlářská dílna.

Nejstarší objekt Střední školy Lomnice nad Popelkou postavený ve 2.polovině 19.století byla původně správní budova továrny Mastných. V rámci dějin kultury si proto už na konci loňského školního roku prohlédli areál bývalé tkalcovny žáci tehdejšího druhého ročníku studijního oboru cestovní ruch.

Jana Tauchmanová