Podle posledního vedoucího i sousedních boudařů nepochopitelný krok, podle ministerstva rozhodnutí, odůvodnitelné více faktory.

Situaci Richtrových bud detailně popisuje Petr Kořínek, který byl jejich vedoucím od 1. srpna 2016 do konce roku 2018.

Můžete na úvod přiblížit, jakému účelu Richtrovy boudy sloužily, jako zařízení Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV)?
Richtrovky sloužily jako učební středisko pro školská zařízení a organizace spadající pod MŠMT. Probíhaly na nich lyžařské kurzy, školy a školky v přírodě, sportovní soustředění, adaptační kurzy, jednání, porady, školení a další akce pro jejich hlavní činnost. Kromě toho je mohly využívat za plné ceny i všichni ostatní, pokud byla volná kapacita. Takže jsme tu měli akce Horské služby, KRNAP, firemní školení, jazykové kurzy, svatby i individuální pobyty. Richtrovy boudy mají zcela unikátní polohu ve výšce 1200 m.n.m., těsně pod hřebeny hor a ve velmi klidné a chráněné oblasti. Hosté se velmi rádi vraceli a hodnocení na facebooku jsme měli 4,9 z 5 možných.

Bylo pro vás překvapení, že došlo k uzavření Richtrových bud? Nasvědčovalo tomu něco? Muselo k tomu opravdu dojít?
V dané situaci to překvapení bylo. Uplynulo 10 let od rekonstrukce a celý rok jsem slyšel, že ministerstvo má rozhodnout, co bude s Richtrovkami dále. Žádný pokyn k zastavení rezervací nebyl, a tak jsme pokračovali ve své práci. Rekordní obsazenost měla ukázat, že je možné Richtrovky provozovat i bez státního příspěvku. Pokud by měly Richtrovky změnit majitele, mělo se tak stát až po této sezoně, ideálně v dubnu, kdy je pravidelná měsíční odstávka provozu po zimní sezoně a je zavřeno.

Měli jste problém s obsazeností, jak argumentuje NIDV?
V obsazenosti stávající zimní sezony se zúročila naše práce. Zaplacené rezervace tvořily už v říjnu 70 procent vytíženosti a při pohledu do rezervačních nevyřízených e-mailů by byla minimálně kolem 85 procent naší kapacity. Výroční zpráva NIDV za rok 2015 uvádí, že obsazenost Richtrových bud byla 22 procent. Pro hlavní činnost, tedy pro činnost, pro kterou byly Richtrovky určeny a rekonstruovány, pouhá 4 procenta. Nastupoval jsem 1. 8. 2016. Za první pololetí roku 2018 jsme měli celkovou vytíženost už 44,9 procent. Jaká by byla na konci roku 2018, se již nedovíme, protože Richtrovky byly pro veřejnost prakticky uzavřeny k 31. 10. 2018. Obsazenost nedokážete zvýšit ze dne na den.

Docházelo skutečně k tak velkým personálním a finančním problémům?
Personál se na horách střídá běžně. Už před zimní sezonou 2017-18 jsem vedení upozornil, že na rezervovanou vytíženost jsme silně personálně poddimenzováni a důsledkem bude odchod přetíženého personálu. Po sezoně skutečně část personálu odešla a zaučovali jsme nové zaměstnance. Hosté nic nepostřehli, ale pro nás to bylo velmi vyčerpávající. Přišlo nařízení, že můžeme uzavírat pracovní smlouvy pouze do konce roku 2018. To nás stálo celou řadu perspektivních zájemců. Zimní sezona mohla běžet. Zárukou byl personál, pracující na Richtrovkách v okamžiku ukončení jejich činnosti. Stačilo ho jen doplnit za normálních podmínek.

A finanční problémy, na které poukazuje ministerstvo?
V pololetí 2018 jsme byli 830 tisíc Kč v plusu podle účetnictví. Hotelový manažerský výstup ukazoval plus 1 069 596 Kč bez DPH proti roku 2017. MŠMT operuje účetními údaji za 3. kvartál. Žádal jsem o ně, ale nedostal jsem je. Manažerský výstup ze října ukazuje plus 583 966 Kč. V listopadu bývá tradičně zavřeno a prosinec jsme měli velmi silně obsazený a nakoupeno i nutné předzásobení. Vytíženost i výnos mohly být vyšší už od roku 2016. Volné kapacity jsme mohli nabízet na rezervačních hotelových serverech typu Booking.com formou on-line rezervací. Připravili jsme profily obou bud a o jejich využití jsme žádali od srpna 2016, ale NIDV je do uzavření 2018 nikdy nepovolilo. Jejich očekávaný přínos by byl včetně příjmů za penze a restauraci kolem 2 milionů Kč ročně. NIDV je příspěvková organizace a ve výroční zprávě za rok 2016 uvádí, že její skutečné čerpání příspěvků na hlavní činnost bylo 105 887 261,29 Kč. Co jsou proti tomu Richtrovky…

close Nashledanou! Petr Kořínek skončil jako vedoucí střediska Richtrovy boudy k 31. prosinci 2018. Od té doby je objekt zavřený. info Zdroj: Deník / VLP Externista zoom_in

Uvědomujete si, že byste porušovali zákon a směrnice?
To, co mi dnes dávají za chyby a porušení, souvisí se změnou provozního. Na jeho výběr a zaškolení jsme měli pouze pár dní. Měl zkušenosti v soukromé sféře. Státní postupy se učil za pochodu, pomáhali jsme mu, kde jsme mohli. Ke všemu se objevila chyba ve skladovém hospodářství a její vyřešení zabralo nějaký čas. Podklady pro účtárnu odeslal pozdě a některé se navíc objevily až po splatnosti, protože je nepředala bývalá provozní. Po něm jsem získal profesionála s několikaletými zkušenostmi v provozu státního zařízení a měl opravdu chuť pracovat s námi. Ale NIDV mi jej neschválilo. Neschválilo mi ani převedení pokladny na jiného zaměstnance. Nechápal jsem to, paní ředitelka mi sdělila, že si na této pozici a náplni práce změnu nepřeje, protože podle účtárny je již vše v pořádku. Dnes vím, že jsem měl být důraznější. Jinak řadu chybných postupů hlavně v oblasti bezpečnosti a požární ochrany jsme za své působení napravili a dali do souladu s provozem horské boudy.

Co bylo podle vás největším problémem Richtrových bud?
Nedostatečný počet personálu podle tabulek. V naší hlavní činnosti bylo v tabulkách pouhých 5 zaměstnanců, zbytek do minimálního udržitelného stavu musíte mít povolený z komerční činnosti. V zimní sezóně 2017 jsme měli 12 zaměstnanců. Na běžný provoz dvou bud s kapacitou 107 míst, dvou vleků, vlastní jídelnou a restaurací, prádelnou i úklidem, jich při dodržování zákoníku práce potřebujete 22. Komerční činnost tvořila 14 procent a oni byli placeni z této části podnikání. Ve výsledovkách to dělalo problém. Náklady z jedné činnosti byly vedeny v jiné. Vedení NIDV na jasná čísla nereagovalo. Dříve při nízké vytíženosti to nebylo tak zásadní. Dostáváte se do střetu se zákoníkem práce. Běžně pracujete na více pozicích a směrnice NIDV s tím nepočítají. Stačilo by mít možnost normálním způsobem měnit počet zaměstnanců podle aktuální potřeby a druhu činnosti.

Jaký očekáváte další vývoj po uzavření Richtrových bud?
Stále doufám, že Richtrovky zůstanou pro školy, učitele, děti a mládež. Byly s tímto záměrem rekonstruovány, mají potřebné vybavení a jsou v unikátní chráněné lokalitě. Vzhledem k rozporům mezi mými daty a MŠMT bych se rád zúčastnil schůzky s těmi, kteří mají rozhodnout. Zatím mne nikdo z MŠMT neoslovil.

Co pro vás znamenaly tři roky na Richtrovkách?
Především obrovskou školu. Pokoru k síle přírody a její kráse. K učitelům a jejich náročnému povolání. Pokoru a obdiv k těm pravým horalům a boudařům, o kterých víte, že vám vždy, když potřebujete, pomohou. Úctu k lidem, kteří se rozhodli změnit svůj život a jít blíže k přírodě a podstatě života, pomoci druhým.

CO ŘÍKÁ MINISTERSTVO
Aneta Lednová, mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: "Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) musel v říjnu loňského roku přistoupit k uzavření rekreačního zařízení Richtrovy boudy. Důvodem byla vážná manažerská pochybení dnes již bývalého vedení. Objevily se zde například neúměrně vysoké náklady a z důvodu špatné personální politiky bývalého vedoucího navíc docházelo k odchodu zkušeného personálu. Po jejich odchodu se od července 2018 začaly objevovat další závažné problémy s fungováním zařízení (nedodávání podkladů, nedodržování termínů, nedodržování zákona o finanční kontrole, zákona o účetnictví, zákona o DPH). Vytíženost kapacit v období 2016 a 2018 navíc zůstala velmi nízká (pod 50 procenty celkové kapacity) a zároveň tedy rostl i finanční vklad NIDV, aby se zařízení dalo i nadále provozovat. Po zjištění ztráty zařízení za 3. kvartál 2018, kdy zařízení vykázalo skutečnou ztrátu ve výši 771 720,37 Kč (vzhledem k aktuálnímu uzavírání roku 2018 se může ještě ztráta zvýšit), a po vleklých problémech způsobených bývalým vedením tohoto zařízení, a to nejen s dodáváním podkladů za činnost zařízení, ale také nerespektování platných směrnic a nařízení organizace či chybných manipulací se skladovým hospodářstvím, jsme se proto rozhodli zařízení jako správní hospodáři uzavřít. Stalo se tak rovněž na základě oficiálních účetních dat, které naznačovaly další prohloubení ztráty zařízení. O dalším osudu Richtrových bud se rozhodne do konce ledna."

CO ŘÍKAJÍ BOUDAŘI
Zdeněk Mikl, Chalupa Na Rozcestí: "Zavřít koncem prosince a nenechat dojet začatou zimní sezonu, to je hodně špatně."

Michaela Šťastná, Chata Výrovka: "Nevidím do zákulisí, ale vysvětlovat ukončení Richtrovek malou obsazeností v době, kdy boudy na hřebenech nestačí kapacitně kvůli zvyšující se návštěvnosti hor a rezervace pobytů není kam přeposílat, mi přijde velice zvláštní. O to víc v místě, které má vlek. Tomuhle argumentu prostě nevěřím. Nezaznamenala jsem, že by na Richtrovkách něco nefungovalo. Naopak, hodně se tam snažili. Jejich uzavření není pro boudaře na hřebenech dobrá zpráva. Budou hodně chybět."