Došli k závěru, že údaje o sazebním zařazení a celní hodnotě zboží, které společnost uváděla do celních prohlášení, byly chybné. Firma uznala porušení a uhradila clo ve výši 1,8 milionu korun.

"Svojí činností tak královéhradečtí celníci zabránili úniku na cle a uhrazené peníze odvedli do státního rozpočtu (25 procent) a rozpočtu Evropské unie (75 procent)," sdělila Jitka Fajstavrová, mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

V minulém roce provedli celníci v Královéhradeckém kraji v oblasti kontrol po propuštění zboží celkem 33 kontrol, z nichž bylo 29 pozitivních a doměřili nedoplatky na cle v souhrnné výši téměř 3 miliony korun. "Dlužné částky subjekty uhradily, pouze v jednom případě běží splátkový kalendář s úhradou zbývajících 70 tisíc korun," uvedla Jitka Fajstavrová.