Na odborné sympozium zavítali specialisté památkářů, muzejníci, architekti, národopisci, pracovníci ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů.

Vliv odchodu lidí

Národní památkový ústav a další organizace ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku zvolili jako téma semináře problematiku vlivu odchodu původního obyvatelstva z hor a vlivu změn životního stylu venkova na současnou stavební podobu a perspektivy historických vesnických sídel.

Téma je podle účastníků dlouhodobě aktuální, ale stále poněkud opomíjené a nedostatečně řešené. Smyslem a záměrem semináře je pokus o hledání příčin současné, nepříliš radostné reality stavební podoby venkova a východisek z této situace.

Středeční program se odvíjel v maršovské základní škole, kde účastníci vyslechli řadu referátů odborníků z Česka i Slovenska. Problematiku regionu východních Krkonoš přiblížil krajinný ekolog Pavel Klimeš v pojednání o obnově kulturních památek a vytváření turistických cílů. Zabýval se regionem i z pohledu vývoje kulturní krajiny. Vývoj rekreačních objektů na území Krkonoš přiblížila architektka Vladimíra Peterová v referátu Od letní boudy po moderní horský hotel. V řadě referátů, které budou vyslechnuty dnes na závěr setkání, se bude Jan Kirschner zabývat historií a současností Herlíkovic.

Vyjeli do terénu

Účastníci ve středu odpoledne zavítali do renesančního hřbitovního kostela a fary v Horním Maršově. Včera se vydali autobusy na exkurzi za historickou venkovskou zástavbou. V programu měli návštěvu Horních Albeřic, včetně prohlídky Muzea Vápenka), Malou Úpu lokalitu U kostela, Šímovy Chalupy a Modrý důl v Peci pod Sněžkou.