Přivítal je dnešní vedoucí zlatnických provozů Miroslav Kučera, který jim promítl nejnovější propagační film, přiblížil současný život družstva a provedl je všemi zmodernizovanými provozy.

Unikátní šperky 
pro osobnosti

„Vedle moderních způsobů výroby stále používáme klasickou ruční výrobu, která český granát a naši zlatnickou výrobu, tu kterou jste se před padesáti lety učily, proslavila po celém světě", řekl všem přítomným v úvodu Miroslav Kučera.

Připomenul, že mistrovství nejlepších zaměstnancům jim v minulosti dovolilo vyrobit unikátní šperky, které pak byly darovány nejznámějším osobnostem, jako anglické královně, princi Charlesovi, papeži Janu Pavlovi a řadě dalším. „Jsme dodnes stálými dodavateli prestižních zakázek pro Kancelář presidenta republiky, Úřad vlády ČR a další instituce doma i v zahraničí," dodal.

Blíží se významné kulaté výročí

Také Granát se chystá na oslavu svých „kulatin". Jeho centrum, které nikdy neopustilo území Turnova, si právě příští rok připomene 60 let od svého založení.
Dřívější zaměstnankyně si prošly všechny provozy, kde se většinou setkaly s bývalými spolupracovníky. Pro Krkonošský deník však shodně konstatovaly, že by se žádná z nich do bývalého zaměstnání už vrátit nechtěla. Tato práce je prý odborně natolik náročná, že by už obtížně plnily její podmínky. Společné setkání pak zakončily posezením v blízké restauraci.

Otakar Grund