Každý obyvatel regionu vyprodukuje průměrně 307 kilogramů komunálního odpadu. To je skoro kilo denně. Pětinu dokážeme vytřídit, přesto od každého míří ročně na skládku přes 240 kilo odpadu.

Likvidace takového množství není levná a poplatky jsou občas s novým rokem o pár korun vyšší. Letos ale žádné dramatické změny nenastaly. Vzorec pro výpočet ceny je v podstatě jednoduchý a při systému paušální platby všude stejný. Celoroční náklady na svoz děleno počet obyvatel + rekreační objekty, maximálně však ve výši 750 korun. K tomu je přiřazena částka ve výši až 250 korun za poplatníka a rok, u které obec nezdůvodňuje její výši. Poplatek tedy může dosáhnout až 1000 korun.

Příklad z Hostinného, středně velkého města regionu: 2.485.538 (náklady na svoz za rok 2014) : 4769 (počet poplatníků) = 521 korun. Plus 74 korun roční sazby = 595 korun.

To je proti roku 2015 navýšení o rovnou stovku, zděšení ale není na místě. „Posunuli jsme termín splatnosti na 30. září a kdo zaplatí včas, bude mít 100 korun slevu. Stejně jako ostatní města a obce je i u nás neplatičů docela dost, tak se snažíme lidi motivovat. A první dny vypadají slibně, na pokladně byl docela nával. Výsledek ale poznáme až na konci roku," vysvětlila starostka Dagmar Sahánková.

Největší město regionu, Trutnov, vynaložilo na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 11,6 milionu korun. Dalších 3,5 milionu zaplatilo za sběr a svoz separovaného a velkoobjemového odpadu i likvidaci černých skládek. Při počtu 31 547 poplatníků vychází cena na 480 korun za osobu.

Cena za odpad většinou zůstává, nebo roste jen mírně

Poplatek za komunální odpad zůstává pro občany Trutnova stejný jako vloni, 480 korun. „Máme majetkový podíl ve společnosti Transport Trutnov a to je trochu naše výhoda. Skutečná cena je i s náklady na správu poplatků 495 korun, ale ty bere město na sebe coby určitý servis svým obyvatelům," podotkl tajemník městského úřadu Jan Seidel. Naposledy se poplatek za svoz odpadu v Trutnově navyšoval v roce 2005.

V Žacléři došlo letos k navýšení o 12 korun, každý tak zaplatí 540. „Při téhle ceně je bilance svozu a uložení netříděného odpadu teoreticky vyrovnaná. Další náklady vznikají s velkoobjemovým odpadem, který svážíme dvakrát ročně, tam to hradí město," připomněl žacléřský starosta Miroslav Vlasák.

Rovných 600 korun si musí tento rok připravit občané Úpice. Poplatek je splatný jednorázově do 28. února, nebo ve dvou stejných splátkách do 28. února a 31. srpna. V roce 2014 stál sběr a svoz odpadu Úpici 2 903 607 korun, při počtu 5959 poplatníků tak vycházejí skutečné náklady na 487 korun.

V Dolní Olešnici došli na základě výpočtu skutečných nákladů k částce 580 korun na osobu. Lidé tu ale zaplatí jen pětistovku, na každého poplatníka tak musí obec najít 80 korun z jiných zdrojů.

Jilemnice ponechává poplatek ve výši 560 korun, podobně jako v uplynulých letech mohou tuto částku občané zaplatit buď celou a nebo ve dvou splátkách: 280 korun do konce dubna a 280 korun do konce října.

Jedním z nástrojů ke zbrzdění růstu cen je právě třídění odpadů. To si celkově vzali Češi za své, stále je však co zlepšovat. Podpořit aktivitu občanů se rozhodli v Hostinném. „Prvních 600 domácností, jejichž zástupci zaplatí odpad buď v pokladně městského úřadu, nebo převodem na účet a přinesou potvrzení o platbě, obdrží zdarma sadu tří tašek na třídění skla, plastů a papíru," informovala Alena Vaňková z odboru investic a majetku. „A lidé na to slyší. I to je jeden z důvodů, proč byl první dny u pokladny takový nával," všimla si starostka Dagmar Sahánková.

Určení způsobu financování hospodaření s komunálním odpadem je na uvážení obcí a ty mají na výběr z následujících variant zpoplatnění:

1. místní poplatek nejčastější způsob, poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý případně přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a vlastník stavby k individuální rekreaci.

2. smluvní systém obec může vybírat úhradu od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. V tomto případě se platba odvozuje od vlastního faktu produkce komunálního odpadu na území obce.

3. poplatek za komunální odpad poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (společenství vlastníků jednotek). Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.