Jestli s novým rokem přijde sníh není jisté, ale že začnou chodit složenky, o tom pochyb není. Jedna z nich bude k úhradě za svoz a uložení komunálního odpadu. Cena ve většině měst a obcích zůstává stejná nebo jen s mírným nárůstem.

Za nádobu či osobu

Stejně jako v roce 2013 budou letos platit ve Dvoře Králové. Týdenní vývoz bez vynášky používané nádoby přijde na 2250 korun. Ve čtrnáctidenním cyklu je to 1240 a v měsíčním 680 korun ročně. Svoz kontejneru pak stojí 19 500 korun. Částku lze uhradit ve dvou stejných splátkách, do 31. března a 30. září.

Již několik let se cena nezvyšuje ani v největším městě regionu, Trutnově. Také letos občané zaplatí 480 korun. K navýšení nedošlo ani ve Vrchlabí, tady si ale každý musí připravit 590 korun.

K mírnému růstu dochází například v Žacléři. Každý obyvatel zaplatí 504 korun, což je o 24 víc než vloni. „Cena je daná výpočtem, který vychází z nákladů na komunální odpad v roce 2012 a počtu poplatníků," dodává starosta Miroslav Vlasák.

Novou „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů," jak se celým názvem jmenuje, přijali také v Hostinném. To základní se ale nemění: každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě zaplatí opět 495 korun. Od poplatku jsou osvobozeni děti do tří měsíců věku či občané pobývající v zahraničí nejméně po dobu 9 měsíců v kalendářním roce. Nárok na úlevu mají studenti denního studia, ubytovaní mimo trvalé bydliště ( 245 Kč) a poplatníci umístění déle než 3 měsíce ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení či ve výkonu trestu (v poměrné výši za každý měsíc). Skutečné náklady na svoz netříděného odpadu v Hostinném za rok 2012 dosáhly 2,5 milionu korun, při 4836 poplatnících tak vychází částka 517 korun na osobu.

Dotace z obecního

Do regionálního průměru zapadá i poplatek na osobu v Malých Svatoňovicích. Zastupitelé schválili částku 550 korun a ani tady se celý systém neobejde bez dotace obce. Náklady na občana jsou zhruba o stokorunu vyšší. „Poplatek zůstal stejný jako vloni, zvyšoval se rok před tím. Samozřejmě spoluúčast obce je nutná. Ročně nás to stojí kolem 250 tisíc. Je to vždy o jakémsi kompromisu. Aby byla cena únosná pro občany i obecní rozpočet," říká starostka Eva Hylmarová.

Změna bude nutná

Ani korunu navíc proti loňskému roku nezaplatí obyvatelé Semil. „Zastupitelé rozhodli, že poplatek zůstane ve výši 500 korun, přestože by mohl s ohledem na skutečně vynaložené výdaje činit až 834 korun," říká místostarostka Lena Mlejnková. Cena je tu konstantní již od roku 2005, výdaje přitom neustále rostou. Za rok 2012 činily 7,6 milionu, vybraly se ale jen 4 miliony, 745 tisíc město získalo jako příspěvek na třídění a zpětný odběr od kolektivních systémů. „Pro rok 2013 jsme počítali s dotací města do 2,8 milionu a tuto bychom samozřejmě chtěli ještě snížit," doplnila Mlejnková. „K rozhodnutí nezvyšovat místní poplatek ale vedla zastupitele snaha nezatěžovat občany dalšími výdaji a tím je případně neodradit od třídění odpadů. Tento stav se však do budoucna může změnit, mnohá okolní města již hranici 500 korun překročila," dodává místostarostka.

Motivace k úsporám

Tříděním papíru, plastů, nápojových kartonů a směsných kovů si budou moci domácnosti v Turnově snížit náklady za svoz komunálního odpadu až na polovinu. Nová vyhláška se ale projeví až o rok později. Podle místostarosty Otakara Špetlíka zvažovali několik variant. Tuto zvolili proto, že je vyzkoušená v jiných městech. Dobrou zkušenost s ní mají například ve srovnatelně velkém Novém Boru. Funguje tam už pět let a loni se do systému třídění zapojilo 800 domácností. Někteří lidé díky němu pětisetkorunový paušál za odpad vůbec neplatí.

V Turnově, kde je roční paušál 660 korun, ale obyvatelé tak výrazné úspory nedosáhnou. Poplatek si budou moci snížit maximálně o 50 procent. Slevu získají za každý odevzdaný kilogram tříděného odpadu. Za papír si budou moci odečíst 50 haléřů a u ostatních tříděných komodit 1,50 koruny. Lidé budou moci pytle sami odevzdat ve sběrném dvoře nebo je dát na svozová místa.

Do systému se mohou zapojit všichni lidé trvale bydlící v Turnově, kteří městu nedluží poplatky za odpad. Zájemci o třídění se ale ještě předtím budou muset zaregistrovat na městském odboru životního prostředí. Tam také dostanou pytle i samolepky s čárovými kódy na sbírané komodity.

Sleva se projeví až při placení poplatku za odpad v roce 2015, v potaz se bude brát vytříděný odpad od ledna do konce října 2014. Pro další rok to bude již 12 měsíců, tedy od listopadu 2014 do října 2015.

Z čeho se skládá poplatek za odpady?

Poplatek se skládá ze dvou částí. První nesmí překročit 250 Kč/rok a není třeba ji dokládat skutečnými výdaji na tříděný odpad, nebezpečný odpad atd. Druhá část nesmí překročit 750 Kč/rok, ale její výše musí vycházet ze skutečně vynaložených výdajů na směsný komunální odpad, velkoobjemový odpad a odpadkové koše.